Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Thông báo
 
 

Lời Chúa Tuần Này
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lời Chúa là Thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa,rời xa những lý luận ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công (Kn 1,5)....
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. ...
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở với người ấy. ...
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô.Ai tuân giữ Lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. ...
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em ; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. ...
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Maria hỡi, xin kể lại, trên đường đi đã thấy gì cô ? Thấy mồ trống Đức Kitô, Phục Sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. ...
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. ...
Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LỄ CHÚA CỨU THẾ...
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 21/07/2024 | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày 14/07/2024 | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày 12/07/2024 | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày 16/06/2024 | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày 16/06/2024 | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 14/08/2021 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
VIDEO CHA DANH - CHA THÁI...
Ngày 04/02/2021 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày 06/09/2020 | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày 22/08/2020 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày 15/07/2020 | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
MUỐI CHO ĐỜI 1...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Điều làm Chúa Giêsu đau khổ nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 04/05/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Có tiếp tục hút thuốc hay cố gắng từ bỏ thói quen này. ......
Ngày 04/05/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngoài thói quen uống, cụ bà Fenton ngủ rất nhiều.....
Ngày 20/04/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Câu chuyện xảy ra ở một họ Đạo nhỏ bên nước Bồ Đào Nha dạo năm 1910....
Ngày 20/04/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vào buổi trình diễn đầu tiên, nơi rạp hát lớn của thủ đô không còn chỗ trống. ......
Ngày 20/04/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
VÀ BÀI HỌC NHẬN ĐƯỢC TỪ CÔ BÉ NGHÈO....
Ngày 22/02/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Cho hai bát mì bò!”....
Ngày 16/02/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cho người ăn xin cần câu rồi nếu không chỉ cho ông ta cách câu thì ông ta câu thế nào được cá....
Ngày 10/02/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Tôi không hiểu rõ là gì, nhưng tôi biết rằng có cái gì đó không ổn. Tôi có cảm giác rằng tôi và chồng tôi không còn ‘bắt được làn sóng’ với cháu nữa”....
Ngày 12/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hễ túi tiền của Marcello sắp cạn, thì các bạn hữu của anh lại đổ đầy vào....
Ngày 12/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hc 30,4...
Ngày 10/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mt 5, 37...
Ngày 10/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Gc 2,13...
Ngày 08/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anicka may mắn sinh ra trong một gia đình Công Giáo đạo đức....
Ngày 08/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được...
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sống trong tuổi thơ nghèo túng, có những ngày cậu bé Gioan Lee Tae Suk đã phải ngồi chờ mẹ về ở ngoài đường, trong con hẻm gần nhà…...
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Năm 12 tuổi, vào một buổi xế chiều, có một người khách, là chủ tiệm giặt là và nhuộm áo quần đến chiếu cố, ba đứa trẻ chạy lại chào hàng....
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hai nhân viên giận dữ hỏi ai đã xướng câu mê tín dị đoan và hùng hổ túm lấy cô gái, lôi cô ta sền sệt ra khỏi phòng....
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày nọ, ông phải đưa một người bạn đến một tu viện. ......
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mỗi lần ra khỏi Nhà Thờ, ông không quên hỏi han và giúp đỡ người hành khất.......
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhưng nhà vua vẫn một mực cho tiến hành việc thu thuế và yêu cầu quan tể tướng dùng tất cả tiền thuế để sửa sang cung điện và nội thành. ......
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
ĐỪNG VỘI PHÁN XÉT QUA BỀ NGOÀI...
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cho rằng ông này đã quay lầm số điện thoại của mình, cha Hall định xin lỗi ông và gác máy. .....
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
"Ôi vợ khanh trông vừa già lại vừa xấu. Quả nhân có một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp, quả nhân muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao?"...
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Năm 28 tuổi, Beethoven bắt đầu bị điếc. Ông cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Và tai họa đã tiếp diễn cho đến cuối đời ông.......
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
"Khi còn ở bậc trung học, tôi là thành phần của một nhóm trẻ sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của một cha dòng Phanxico. ......
Ngày 02/01/2018 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngay từ lúc thiếu thời, ông đã tỏ ra là người đơn thành và sẵn sàng nhận lỗi của mình......
Ngày 07/12/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật...
Ngày 07/12/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trước khi Hawthorne chưa thành danh, ông chỉ là một viên chức nhỏ trong ngành hải quan....
Ngày 07/12/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
nhờ Lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền...
Ngày 07/12/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
lúc đêm khuya, anh lấy một giỏ gạo từ thùng của mình, bò qua cánh đồng giữa hai nhà và đổ vào thùng của người anh....
Ngày 05/12/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew”....
Ngày 05/12/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế nhưng cậu hầu như mất hết can đảm khi mở cửa cho cậu là một cô bé xinh đẹp, dễ thương. Bối rối và ngập ngừng, nên thay vì hỏi xin thức ăn, cậu bé chỉ dám xin một cốc nước....
Ngày 05/12/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
"Những kẻ không hỏi Ta thì Ta đã cho gặp ; những kẻ không tìm Ta, Ta đã xuất hiện cho chúng thấy.Với một dân chẳng kêu cầu Danh Ta, Ta đã phán: "Ta đây, Ta đây này! "...
Ngày 05/12/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
cậu Chung có ý nguyện học làm bác sĩ để phục vụ bệnh nhân phong như Ðức Cha Jean Cassaigne....
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hôm đó, như thường lệ, Gandhi được hai người cháu dìu đi cầu nguyện. ......
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Một ngày kia, như thường lệ, ông ta lẻn xuống hầm để ngắm những vật quý, nâng niu những thỏi vàng và những dây chuyền,.....
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
"Tôi dành lại một phần cho gia đình người Hồi Giáo bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì để ăn"....
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Ta không kết án con,từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11)....
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lúc ở nhà tù chờ ngày hành quyết, hai phụ nữ công tác tông đồ thử khuyên nhủ hắn, .......
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ông ném xuống sông hai chai không, trong đó ông để một mảnh giấy ghi lại một câu Kinh Thánh nói về tình thương, hay một sứ điệp tương tự, ......
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
"Ðừng quên mang về hai con chim nhỏ làm quà sinh nhật cho con cha nhé!"....
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
"Hai con có thể cho Mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế?"....
Ngày 23/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu ; phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái” (Hc 6,5)....
Ngày 05/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trong nghi lễ an táng Tổng bí thư Breznev tại Mascơva, một lễ nghi với nhiều lính tráng và hoa tím, nhưng không có Ðức Tin và Lời Chúa,...
Ngày 05/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Zenkai đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác, ở đó anh sống qua ngày bằng nghề hành khất....
Ngày 05/10/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là mỗi ngày Chúa Nhật, ông biến mình thành một người ăn xin lê lết trước cửa giáo đường....
Ngày 23/08/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhà văn đang say với bã vinh hoa thì chợt trong đám người đang bái chào ông, một lão bà để lộ một thái độ khác thường....
Ngày 23/08/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Bị đánh động bởi cử chỉ điềm nhiên vui vẻ của thánh nhân, người chủ nhà đành phải lấy tiền trao cho ngài để giúp đỡ các em mồ côi....
Ngày 23/08/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Một hôm, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô......
Ngày 23/08/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
suốt thời gian đau bệnh tưởng sẽ bỏ được trầu, thế mà vừa khỏi bệnh bà đã nghĩ đến trầu và xem ra còn nghiện hơn trước...
Ngày 12/07/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, ......
Ngày 12/07/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ông Naaman lên đường cùng với lá thư và đoàn tùy tùng chở vàng bạc châu báu....
Ngày 12/07/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức vua chớ có lầm, thần Ben chỉ bằng đất sét, bọc đồng nên chẳng ăn uống gì....
Ngày 12/07/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là Giuse bị bán sang Ai Cập làm nô lệ cho gia đình Phutipha, cậu rất cần mẫn và thật thà,......
Ngày 12/07/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mỗi lần tìm được vợ, ông lại dẫn cô vào nơi vắng vẻ, lòng kề lòng ông thỏ thỏ tâm sự cùng cô, rồi tặng cho cô nhiều báu vật!...
Ngày 12/07/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
- Xin ngài đừng xẻ đôi đứa bé này, tôi xin nhường nó cho bà kia....
Ngày 12/07/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Biết được ý định thâm độc của vua cha, Gionathan vội đi gặp Đavid để báo tin :...
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
lấy sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay cháu làm dấu đứa đó là anh, kẻo khi sinh ra khó phân biệt đứa nào là em, đứa nào là anh!...
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Một kẻ chống Đạo trở lại nhờ Thánh Lễ....
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trong Nhà Thờ có cây Thánh Giá lớn bằng xi-măng, các các bộ muốn hủy bỏ dấu tích Nhà Thờ nên đã cho đập....
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
- Chúng tôi không ăn thực phẩm của vua đâu, cứ cho chúng tôi ăn rau và uống nước lã thôi....
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Ngài chăm sóc chẳng khác nào con ngươi mắt Ngài!” (Dnl 32,10),...
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vua mở tiệc thết đãi Uria và phục rượu cho say mèm, có ý cho Uria về với vợ…!...
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhưng Nabot nhất định không chịu, vì đó là mảnh đất của cha ông để lại,......
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là cả rừng người lập lại : “Chúa Kitô đã sống lại!” làm vang dội cả quảng trường Đỏ....
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tuần lễ sau, ông đi tìm con dao mọi khi vẫn dùng chặt chuối, nhưng.......
Ngày 01/06/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh liền nảy ra sáng kiến xin vào trường câm điếc để học cách diễn đạt qua ngôn ngữ không lời, và anh đã thành công....
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày nọ, đức Phật bận việc trong nhà, sai đệ tử là Annada gác cổng,để đề phòng quỷ sứ đến quấy rầy....
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cô biết cha mẹ nhất quyết không đồng ý cho cô lập gia đình với người ngoại đạo, ......
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Thưa ông, cháu không phải là một thằng ăn cắp đâu ạ!”...
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thình lình anh ngước mắt lên nhìn, thì kìa có một con ngựa đang kéo chiếc xe vàng óng ánh đang tung vó tiến về phía anh, ......
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“IN GOD WE TRUST”...
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
sư tử già tha đến cho sư tử con một miếng thịt sống bắt phải ăn, sư tử con đưa lên mũi ngửi, rồi lắc đầu ......
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Bọn Công Giáo thật là một lũ ngu xuẩn, đúng như lời Lênin nói : “Tôn giáo là thuốc phiện, .......
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Khi Nguyễn Sơn Lâm đi vào phòng, cậu nhìn thấy có hai chén ở dưới đất ......
Ngày 22/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nếu cô ta chết, ai làm chứng cho ông đây? Ở nhà tôi đã đủ thứ việc, bây giờ lại mắc của nợ này, ông giết tôi cho rồi !...
Ngày 11/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là các quan đi phát vỏ sò cho dân đồng thời rỉ tai : viết tên “Người Công Chính”, vì nó là kẻ gian ác !...
Ngày 11/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế nhưng thái độ dân làng vẫn quyết liệt không muốn nghe vào lời của Caduna giảng dạy, đuổi anh đi......
Ngày 11/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hai người tiếp tục đi một quãng nữa, anh thương gia huyên thuyên nói về việc buôn bán đang thuận lợi......
Ngày 11/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế nhưng chỉ một tuần sau, anh trở lại xin xưng tội và cũng chỉ với tội đó!...
Ngày 11/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chiếc cầu thang đã hơn 100 năm tuổi, và điều kỳ diệu nằm ở cấu trúc và người thợ mộc đã làm ra nó....
Ngày 11/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chú bé còn làm nhiều điều ngớ ngẩn hơn thế, nhưng vì thương mà ông Tố nhẫn nhịn nuôi nấng nó....
Ngày 11/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Gặp thời điểm anh S. có người bạn rủ anh đi vượt biên và cho vợ chồng anh nợ khi nào tới nơi làm ăn sẽ trả sau!...
Ngày 11/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Năm 40 tuổi (1962) bà mang thai, nhưng lại bị ung thư tử cung!...
Ngày 04/05/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Mỗi sáng Chúa nhật, tôi ló người ra khỏi ban công nhà và nhổ nước bọt vào những người giáo dân đi ngang qua nhà tôi để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Tôi nói với họ rằng Giáo hội là một giáo phái, chỉ muốn lấy tiền của họ.”...
Ngày 23/03/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thưa cố, con thấy có đôi dép cô nào trước cửa phòng cha....
Ngày 23/03/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Bầu không khí căng thẳng cả hội trường, Linh mục này nhìn Linh mục kia, hy vọng có câu trả lời, nhưng chỉ nhìn nhau lắc đầu.......
Ngày 23/03/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, một ngày nọ, anh quyết định bán tất cả cơ xưởng gia nghiệp để lên đường sang Brazil phục vụ người nghèo....
Ngày 19/01/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
mấy tấm vé số em đang cầm trong tay bay vào người......
Ngày 14/01/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Có anh chàng nọ nghe tiếng vị luật sư, bèn xin đến thụ giáo và giao kèo với thầy rằng ......
Ngày 12/01/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi có cảm giác rằng tôi và chồng tôi không còn ‘bắt được làn sóng’ với cháu nữa......
Ngày 12/01/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Suốt 51 năm bị bệnh như vậy, mỗi ngày bà chỉ được rước mấy giọt Máu Thánh......
Ngày 12/01/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Vì cha già rồi, hay đau đầu, nên ăn đầu thì nó sẽ bớt đau – cái này gọi là ăn óc bổ óc, hiểu không? Xương yếu, ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn. Có vậy mà cũng không hiểu hả?”...
Ngày 12/01/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là mọi người thi nhau vạch phấn bước lên thang. ......
Ngày 12/01/2017 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn!” (Ep 4,26)....
Ngày 15/11/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đúng lúc ấy trời lại kéo mây u ám, sắp chuyển mưa to!...
Ngày 15/11/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tại sao tôi đã bắn ông mà ông không chết ?...
Ngày 15/11/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là tất cả các tù nhân hôm ấy phải đứng hàng giờ phơi nắng ngoài sân!...
Ngày 03/11/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc cười như một “ông bố - chính tông”, nhưng thực ra giữa anh và các em bé chẳng có mối liên hệ máu huyết nào ......
Ngày 03/11/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Có một chiếc thuyền chạy tới, người trên thuyền nói : - Lên đây, không thì chết đuối bây giờ....
Ngày 03/11/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Em nói đùa với con thôi mà!...
Ngày 03/11/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con hãy mở sổ nhật ký xem bà có làm một điều tốt nào cho ai không?...
Ngày 15/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cùng trình diện trước mặt vua cha và trao báu vật mình đã tìm được....
Ngày 15/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Này Oresto, ngươi có biết Ta là ai không? Oresto khinh khỉnh.......
Ngày 15/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chọn Chúa hơn vinh quang trần thế....
Ngày 15/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tuấn bị tòa tuyên án 20 năm tù,......
Ngày 15/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhưng chỉ được một năm, tức là năm 1991, ông bị chính những người đã từng ca tụng ông,......
Ngày 04/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Năm 1904 Ulrica được nhận vào dòng các nữ tu Thánh Giá......
Ngày 04/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Một lần kia, sau khi chôn cất các tử thi xong,...
Ngày 04/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sau đó anh ra điên dại, suốt ngày khóc lóc, la hét, .....
Ngày 04/10/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thình lình có một nhóm trẻ bụi đời, ......
Ngày 27/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thật là 1 tấm gương sáng ngời cho chúng ta suy ngẫm và học hỏi !...
Ngày 27/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
bạn bè phê bình ông không mặc y phục xứng với nhà trí thức,......
Ngày 27/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Công tắc điện anh để đâu?...
Ngày 27/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
người Mẹ thật của con là Đức Maria xuất hiện, sẽ đích thân chăm sóc con...
Ngày 27/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy đứng dậy theo tao, mày sẽ được no thỏa....
Ngày 21/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cháu muốn viết một bức thư...
Ngày 21/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Được, nhưng Cha chỉ đòi con một điều là con phải im lặng,......
Ngày 09/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tiền nợ thu được, ngài có định mua gì không?...
Ngày 09/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Một ngày nọ, sau khi giặt xong,......
Ngày 09/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lần kia, người mẹ đang loay hoay nấu cơm......
Ngày 09/09/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Năm ấy tôi học lớp 12,......
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chưa chắc đầu bạc đã là khôn ngoan, sống không vết nhơ mới là trường thọ (x Kn 4,8)...
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi đã bỏ ra gần 20 năm trong cuộc đời mình chỉ để suy đi nghĩ lại hai việc......
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là cả ba cụ đứng lên nhanh chân tiến vào nhà.......
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
người vô thần thì minh chứng tôn giáo là thuốc phiện, chẳng ai chịu ai......
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vua nghe hữu lý liền ra sắc chỉ, và lệnh vua đã ban ra không bao giờ rút lại.......
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Từ bấy giờ những tủi nhục nào xảy đến cho ông,......
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh văng ra khỏi xe rất may chụp được rễ cây, .......
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lavang trở thành đất Thánh thu hút cả rừng người đến xin ơn, ca hát chúc tụng Chúa....
Ngày 26/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vừa nói cô vừa mang hai chậu cây hoa hướng dương nhỏ xíu mới chỉ được hai chiếc lá....
Ngày 12/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Quan thừa tướng vừa giương to đôi mắt vừa tự nhủ: “Lạy Chúa, ta chẳng nhìn thấy gì cả”.......
Ngày 12/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trước cảnh sống bần cùng của dân Làng Kiến, cô Hara nhận ra có tiếng vọng tận đáy lòng cô, ......
Ngày 12/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vất đi! Bác và đảng sẽ lo cho em...
Ngày 04/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Thực là rủi ro cho chúng tôi là chúng tôi quên đem tiền theo, xin bà vui lòng cho chúng tôi thiếu, một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ trở lại thanh toán hết”....
Ngày 04/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Đó là câu “có thì nói có, không thì nói không (Mt 5,37)”....
Ngày 04/08/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vào năm 1957, minh tinh Dolores ở tuổi 21,đã đóng nhiều phim nổi tiếng với vua nhạc rock Elvis Presley......
Ngày 26/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,387)....
Ngày 26/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp!” (Rm 8,28)....
Ngày 26/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những điều khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)....
Ngày 26/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Kẻ có mắt tham lam thì không bằng lòng với phận mình,và keo kiệt làm cho tâm hồn ra cằn cỗi!” (Hc 14,9)...
Ngày 26/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu” (2Tm 2,3)....
Ngày 26/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung”.(1Cr 12,26)....
Ngày 26/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,trong con, hồn lặng lẽ an vui”(Tv 131/130,2)....
Ngày 18/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. (Lc 6,38b)....
Ngày 17/05/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngồi trên xe tôi bỗng để ý trước mặt tôi; một tấm ảnh Đức Mẹ của người Công Giáo,...
Ngày 25/04/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa đã đặt để ông Aristide là Linh mục với bổn phận chính là cầu nguyện .......
Ngày 25/04/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Năm 1966, trung tá Jean Beldel Bokassa đứng đầu một binh đoàn, .......
Ngày 25/04/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
dịp Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ tại Pháp...
Ngày 25/04/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người cảnh sát thương tình chạy đến muốn dắt em lên hàng đầu, vì đứng cuối không chắc gì còn phần cứu trợ cho em....
Ngày 12/04/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh nhìn chị với ánh mắt đầy hàm ơn....
Ngày 02/02/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8)....
Ngày 02/02/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thánh Phanxico Assisi : “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”....
Ngày 02/02/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)....
Ngày 02/02/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thánh Gioan Maria Vianey nói: “Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến!”...
Ngày 02/02/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Năm 326, bà Hêlêna, mẹ của vua Constantino cũng vì nhớ ơn Chúa ủng hộ cho con bà thành công...
Ngày 11/01/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Một điều nhịn, chín điều lành!...
Ngày 11/01/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con đã tìm được một cô gái vừa ý để thành hôn....
Ngày 11/01/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức tin không việc làm là đức tin chết ! (Gc 2,17)...
Ngày 11/01/2016 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Xin Chúa cho bố con sớm được xưng tội, rước Lễ”....
Ngày 27/11/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Luận Về Nguồn Gốc Sự Bình Đẳng”...
Ngày 27/11/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giêsu nói : “Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do” (Ga 8,36)....
Ngày 27/11/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác...
Ngày 27/11/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa là Mặt Trời Công Chính...
Ngày 27/11/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44)....
Ngày 27/11/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
ai nói xấu ta, khôn nhất là IM LẶNG...
Ngày 27/11/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hàn Bá Du đã nhiều bị mẹ đánh đòn, cậu không khóc....
Ngày 31/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cậu con trai trạc mười tám, mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là một học sinh....
Ngày 31/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
đem hạt bắp về trồng, sau một tháng thì đem đến nộp....
Ngày 31/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ba năm qua con không chấp nhận nó vào nhà....
Ngày 31/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kẻ sợ chết sống trong tình trạng nô lệ (Dt 2,15)...
Ngày 28/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Với sự khôn ngoan của mình, người đàn bà đến gặp toàn dân...
Ngày 28/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Được rước Chúa vào tâm hồn là hạnh phúc nhất...
Ngày 28/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là tòa án phải tuyên bố tha bổng!...
Ngày 28/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Bốn giờ sáng bà gánh dưa ra chợ bán, đâu còn giờ đi dự Lễ,...
Ngày 28/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
À, con nhớ ra rồi,...
Ngày 25/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhưng làn sóng người ở Đông Đức tràn qua Tây Đức mỗi ngày một tăng,...
Ngày 25/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Ông không đủ tiền mua một sợi tóc!”...
Ngày 25/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
gia đình nên năng dự Lễ...
Ngày 23/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Gandhi hối lỗi, cậu xuống bếp gắp cục than hồng bỏ vào lòng bàn tay cho đến lúc tàn mới thôi!...
Ngày 23/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Cứ dấu này, ngươi sẽ chiến thắng!”...
Ngày 23/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
khi sống trong tập thể, ai cũng phải có trách nhiệm với người khác và tinh thần động viên lẫn nhau...
Ngày 23/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Các ông có rất nhiều báo chí đạo đức, nhưng có rất ít báo chí tư tưởng…...
Ngày 22/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhà sinh vật học đi bắt tất cả các dơi con về nghiên cứu....
Ngày 22/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
chỉ cầu nguyện cho nhu cầu thân xác...
Ngày 22/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi làm để cho Chúa nhìn...
Ngày 22/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lm đi vào phòng rồi trở lại .......
Ngày 21/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhiều trẻ vô tội bị chính cha mẹ giết, còn độc ác hơn vua Hêrôđê...
Ngày 19/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đây là một tài liệu giá trị về xã hội, địa dư, tôn giáo và lịch sử của Ấn-Độ thời ấy....
Ngày 19/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Tu ra đần, vàng mà lại bảo là thần chết!”...
Ngày 19/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Đức Ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi!” (1Pr 4,8)....
Ngày 18/10/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Năm 1997, có một người phụ nữ nằm xuống làm rúng động cả thế giới....
Bài viết
Tin tức