Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CON BỊ ĐÒN KHÓC DAI, VÌ THƯƠNG MẸ ĐÃ YẾU!

  “Chúng ta có cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải tùng phục Cha trên trời để được sống.Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn, và theo sở thích của mình; còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người”(Dt 12,9-10).

            Hàn Bá Du đã nhiều bị mẹ đánh đòn, cậu không khóc. Nhưng một lần kia, cậu bị mẹ đánh và khóc rất lâu. Mẹ hỏi :

-     Tại sao những lần trước mẹ đánh con không khóc?

-     Thưa mẹ, con khóc sao được, vì con biết mẹ thương mà đánh đòn để dạy con, bởi con đã làm điều sai quấy. Con  nhớ những trận đòn mẹ đánh thật đau, để con biết sợ tội mà từ bỏ. Và con hằng nhớ lời ba mẹ hay nói “yêu thì roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nhưng lần này mẹ đánh con không thấy đau như những lần trước, vì con biết mẹ đã yếu đau, nên con thương mẹ mà khóc!


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi