Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Giáo lý
Ngày đăng: 25/06/2017 02:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng giới hạn trong câu hỏi được đặt ra, tôi chỉ xin nên sau đây những dị biệt căn bản giữa ba Nhánh Kitô Gíáo lớn trên đây mà thôi....
Ngày đăng: 25/06/2017 02:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ở Mỹ cũng có hiện tượng tương tự. vì có những nhà được gọi là “Haunted houses”...
Ngày đăng: 26/11/2016 03:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
uy nhiên, vì Giáo Hội được Chúa thiết lập và phải vâng theo sự hướng dẫn của Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, .......
Ngày đăng: 21/11/2016 03:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lấy tinh trùng của người chồng và gieo cấy vào tử cung người vợ mà không giao hợp....
Ngày đăng: 26/09/2012 05:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
15.1(C) – Giáo Lý Công Giáo dựa trên nền tảng nào?...
Ngày đăng: 12/09/2012 01:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
14.1(C) – Làm sao ta biết chỉ có đạo Công Giáo mới dẫn đưa loài người đến sự sống hạnh phúc vĩnh cửu?...
Ngày đăng: 12/09/2012 01:07 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
13.1(C) – Tội Adam, Eva nặng thế nào mà cả loài người phải chết?...
Ngày đăng: 28/08/2012 10:15 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
12.1(C) – Đạo nào cũng dạy con người làm điều tốt có đúng không? ...
Ngày đăng: 26/08/2012 07:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
11.1(C) – Tại sao Đức Giêsu là Thiên Chúa toàn năng mà phải chấp nhận bị đóng đinh trên thập giá mới cứu chuộc loài người? ...
Ngày đăng: 26/08/2012 07:34 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
10.1(B) – Dựa vào đâu ta tin chắc Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại?...
Ngày đăng: 24/07/2012 04:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
9.1(B) – Thiên Chúa Ba Ngôi, sao ta chỉ thờ một Thiên Chúa?...
Ngày đăng: 23/07/2012 07:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
8.1(A)- Chúa Giêsu có mấy bản tính?...