Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất
Âm thanh

Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_T_THE/

01_Thanh_le_la_phep%20la_vi_dai_nhat.mp3 Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi