Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
THÁNH THỂ NUÔI SỐNG NGƯỜI !

“Bánh Hằng Sống bởi trời xuống chính là Ta, ai ăn Bánh này thì sẽ được sống đời đời, và Bánh Ta sẽ ban ấy là Thịt Mình Ta vì sự sống thế gian” (Ga 6,51).

Bà Marthe Robin người Pháp khi được 26 tuổi bị bại liệt toàn thân, không thể ăn uống được gì từ năm 1930 tới năm 1981. Suốt 51 năm bị bệnh như vậy, mỗi ngày bà chỉ được rước mấy giọt Máu Thánh (rượu nho đã được Truyền Phép). Vậy mà bà đã sống tới 77 tuổi mới qua đời!

Bà kể lại cho mọi người nghe :

Khi tôi được rước Chúa vào lòng, như có một sức sống mới lưu truyền tăng thêm nghị lực trong tâm hồn tôi, tôi không thể diễn tả cho ai hiểu được, vì đó là cảm nghiệm đặc biệt Chúa chỉ tỏ mình cho tôi !”

Xưa kia người Do Thái hằng ngày phải lượm man-na ăn, mới đủ sức về đất Chúa hứa ; thua xa nay người Ki-tô hữu mỗi ngày được rước Mình Máu Thánh Chúa làm cho xác hồn sống về tới Thiên Đàng! (x Xh 16 ; Ga 6).


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi