Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 15/06/2023 08:53 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
bài Word...
Ngày đăng: 11/11/2022 07:17 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
BÀI D...
Ngày đăng: 21/02/2022 03:51 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 28/10/2021 05:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 28/05/2021 08:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
BÀI WORD...
Ngày đăng: 24/01/2021 04:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. ...
Ngày đăng: 08/08/2020 11:35 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. ...
Ngày đăng: 21/06/2020 01:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN ...
Ngày đăng: 08/06/2019 06:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
BÀI DÀI, XIN KIÊN NHẪN NGHE NHÉ...
Ngày đăng: 07/06/2019 10:14 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. ...
Ngày đăng: 07/06/2019 10:11 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống....
Ngày đăng: 07/06/2019 10:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy ban cho anh em một Điều Răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. ...