Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giêsu để phục vụ
Âm thanh

 

Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ. 

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_DUC_AI/

01_%20Phai_ket_hop_voi_Chua_Giesu_de_phuc_vu.mp3 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi