Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
GHÉT ĐIỀU BẬY, CHỨ KHÔNG GHÉT NGƯỜI!

                Chúa cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5,45).

            Khi ông Jean Jacques Rousseau gởi tặng ông Voltaire cuốn “Luận Về Nguồn Gốc Sự Bình Đẳng”, trong đó ông Rousseau mạt sát văn minh, mạt sát văn học, mạt sát khoa học và đề nghị trở về đời sống thiên nhiên như các dân tộc sơ khai. Ông Voltaire viết thư trả lời : “Thưa ông, tôi vừa nhận được cuốn sách của ông mới viết để mạt sát nhân loại, tôi xin cám ơn ông, đọc tác phẩm của ông, người ta sinh ra cái ý muốn bò đi bốn cẳng, nhưng vì sáu mươi năm nay tôi đã bỏ thói ấy rồi, cho nên tôi đau khổ thấy mình không thể tập lại thói quen đó được nữa !?”

            Về sau, khi ông Voltaire hay tin nhà cầm quyền Thụy Sĩ đốt tác phẩm của ông Rousseau, thì ông Voltaire lại viết thư cho ông Rousseau thế này : “Tôi không cùng ý kiến với ông, nhưng suốt đời tôi sẽ bênh vực ông được tự do bày tỏ ý kiến đó”.

            Khi ông Rousseau bị lùng bắt, thì ông Voltaire mời ông ta đến ở chung nhà, nơi ranh giới giữa Thụy Sĩ và Pháp.

            Đó là bài học dạy ta : Khi ghét ai thì ghét cái bậy của họ chứ không ghét con người của họ, vì con người của họ cũng là một nhân vị như ta, nhất là đối với người anh em Công Giáo, thì họ cũng như ta cùng là chi thể trong Thân Mình Chúa Kitô,nên ta phải biết tôn trọng !

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi