Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời
Âm thanh

Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_T_THE/

08_Phai_uu_tien_cho_viec_cau_nguyen_va_giang_Loi.mp3


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi