Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
NGƯỜI BẠN LÝ TƯỞNG !

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Thầy đã gọi anh em là bạn hữu, vì mọi điều Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em biết!” (Ga 15,15).

            Cậu Gionathan, con vua Saolê rất kính trọng Đavid, vì Đavid là người tài ba, đức độ. Khi vua Saolê nghe dân chúng tung hô Đavid : “Đavidt giết mười ngàn, Saolê giết một ngàn.” Cứ như thế thì Đavid chỉ còn thiếu có ngai vàng!

            Thế là vua Saolê tìm cách diệt Đavid. Có lần ông dọn tiệc và mời Đavid đến dùng cơm với vua, vì Đavid có công diệt kẻ thù, để sau khi chuốc rượu cho Đavid say mèm, vua Saolê sẽ ra tay dễ dàng!

            Biết được ý định thâm độc của vua cha, Gionathan vội đi gặp Đavid để báo tin :

            - Bạn chớ vội mừng mà nhận lời cha tôi, để tôi sẽ dò xét xem cha tôi thế nào với bạn. Nếu tôi biết đó là ý tốt, tôi sẽ tới gần chỗ bạn ẩn núp và bắn một mũi tên và bảo đầy tớ tôi : “Tên sau lưng mày, hãy quay lại mà nhặt!” Nghe thế bạn cứ đến dự tiệc; Trái lại, nếu tôi bảo đầy tớ tôi : “Tên đằng trước mặt mày, hãy chạy tới mà nhặt!”. Đó là dấu dữ, bạn phải chạy xa!

            Khi vua Saolê thấy bàn tiệc đã dọn sẵn, khách khứa chưa đến đông đủ, vua cứ nóng ruột hỏi :

            - Sao chưa thấy Đavid tới ! Gionathan nói với vua cha :

            - Chắc Đavid còn bận việc, chưa thể đến được, cha cứ cho khai tiệc trước đi!  Vua Saolê giận dữ quát :

            - Thằng Đavid mà làm vua, thì ai sẽ truyền ngôi cho mày? Sao mày cứ o bế thằng chó chết đó? Gionathan thưa :

            - Thưa vua cha, nhờ Đavid mà đất nước được an bình, ngôi vua của cha càng thêm vững chắc, chứ Đavid có làm gì quấy đâu?

            Gionathan thấy vua cha càng thịnh nộ với câu nói của mình, nên xin phép vua cha đi săn bắn. Cậu cùng với tên đầy tớ đến gần chỗ Đavid ẩn náu giương cung bắn tên, và bảo đầy tớ :

            - Mũi tên ở phía trước mặt mày, chạy nhanh đi mà nhặt.

            Nhờ vậy mà Đavid thoát chết dưới bàn tay hiểm độc của vua Saolê. Sau này hai cha con Gionathan đều tử trận và Đavid lên làm vua (x 1 Sm 20).

            Gionathan bênh vực Đavid người công chính, nên nói cho Đavid ác tâm của vua cha. Đó là một tình bạn đẹp nhất trên đời. Nhưng còn thua xa mối tình của Chúa Giêsu đối với chúng ta là những kẻ bất lương, như lời Ngài nói : “Mọi điều Ta nghe được nơi Cha Ta, Ta đã tỏ cho các ngươi biết!” (Ga 15,15). Nhờ đó chúng ta được trở nên bạn hữu với Con Vua Cả trên trời, được thoát chết vì tội mình, và đồng hiển trị với Vua vũ trụ, thì còn gì cao quý hơn!


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi