Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 20/08/2023 05:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 23/07/2023 05:35 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CỨ ĐỂ CẢ HAI LỚN LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT...
Ngày đăng: 16/07/2023 02:26 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 02/07/2023 05:00 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI YÊU CHA MẸ HƠN THẦY, KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI THẦY...
Ngày đăng: 25/06/2023 10:09 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VIDEO...
Ngày đăng: 08/06/2023 04:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 05/06/2023 11:47 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 04/06/2023 05:03 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI ĐÃ BAN CON MỘT....
Ngày đăng: 21/05/2023 05:06 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 14/05/2023 04:19 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THẦY KHÔNG ĐỂ ANH EM MỒ CÔI...
Ngày đăng: 11/05/2023 06:37 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 07/05/2023 06:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HÃY TIN TƯỞNG VÀO CHÚA VÀ TIN TƯỞNG VÀO THẦY....