Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 20/09/2021 03:40 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
NGƯỜI KITÔ HỮU LÀ ĐÈN CHIẾU SÁNG...
Ngày đăng: 19/09/2021 03:46 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HÃY TRỞ NÊN NHƯ TRẺ NHỎ ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI...
Ngày đăng: 18/09/2021 07:04 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LỜI CHÚA BIẾN DỮ RA LÀNH...
Ngày đăng: 17/09/2021 06:56 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
SỰ VÂNG PHỤC CỦA THÁNH ROBERTO BELLARMINO...
Ngày đăng: 16/09/2021 06:59 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
YỆU NHIỀU THÌ ĐƯỢC THA NHIỀU...
Ngày đăng: 15/09/2021 02:40 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ĐỨC MẸ ĐỨNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ...
Ngày đăng: 14/09/2021 02:47 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CỨ DẤU NÀY NGƯƠI SẼ CHIẾN THẮNG...
Ngày đăng: 14/09/2021 01:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
QUA ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG...
Ngày đăng: 11/09/2021 06:49 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CON CÁI THÀNH ĐẠT LÀ NHỜ CÂY TỐT NGƯỜI MẸ...
Ngày đăng: 10/09/2021 06:48 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HIỂU SỰ KHÁC BIỆT CỦA NHAU ĐỂ THA THỨ VÀ YÊU THƯƠNG...
Ngày đăng: 09/09/2021 06:40 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
YÊU KẺ THÙ LÀ GIỐNG CHÚA GIÊSU...
Ngày đăng: 08/09/2021 07:08 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...