Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 28/11/2022 04:44 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 23/11/2022 06:11 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 15/11/2022 08:18 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 12/11/2022 05:47 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 07/11/2022 04:47 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 06/11/2022 04:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HỌ LÀ CON CÁI CỦA SỰ SỐNG LẠI...
Ngày đăng: 05/11/2022 06:41 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 16/10/2022 05:07 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN, ĐỪNG NHÀM CHÁN....
Ngày đăng: 15/10/2022 03:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI UỐNG NƯỚC TÔI CHO SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHÁT....
Ngày đăng: 09/10/2022 07:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THẾ THÌ CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU...
Ngày đăng: 02/10/2022 05:48 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
KÍNH MẸ MÂN CÔI...
Ngày đăng: 26/09/2022 08:18 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...