Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 07/04/2024 08:13 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video cha Phi...
Ngày đăng: 19/03/2024 06:07 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 28/01/2024 04:26 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 30/12/2023 05:08 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
cha Phi...
Ngày đăng: 21/12/2023 04:11 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 21/12/2023 04:10 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 19/11/2023 06:55 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 17/11/2023 02:13 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 14/11/2023 10:19 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 04/11/2023 05:50 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 29/10/2023 05:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 26/10/2023 09:06 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...