Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CHỚ NGẠO NGHỄ VỚI THIÊN CHÚA!

Chớ giơ chân đạp mũi nhọn!” (Cv 26,14).

            Năm 1990, tôi sống chung với 30 anh xì-ke, tôi chẳng dùng thuốc nào để giúp họ cắt cơn nghiện, ngoại trừ cho các anh học Thánh Kinh hằng ngày và dự Lễ. Thế mà chẳng anh nào quậy phá tôi, cơn nghiện chỉ sau ba ngày là cắt đứt, nhiều anh sau thời gian ở với tôi về nhà trở thành giáo lý viên, hoặc nhận huấn đức cho hội Legiô hoặc dòng Ba Đa-minh rất hiệu qủa.

            Tôi còn nhớ mãi câu chuyện khi các anh ở với tôi đã thuật lại :

            Chúng con đây có nhiều anh em trước có vào cai nghiện ở Fatima Bình Triệu, ở trong một Nhà Thờ của dòng Gioan Thiên Chúa, sau năm 1975 nhà nước lấy làm trại cai xì-ke. Trong Nhà Thờ có cây Thánh Giá lớn bằng xi-măng, các các bộ muốn hủy bỏ dấu tích Nhà Thờ nên đã cho đập. Anh thứ nhất vừa leo lên dùng búa đập, tự nhiên anh rớt xuống, và bị gãy một tay! Anh ta nói : “Như có một lực đẩy tôi xuống!” Anh khác thấy vậy nói : “Đừng mê tín, để tao lên đập cho mà coi.” Anh ta vừa leo đến nơi, chưa kịp giơ búa đập, bất thình lình cái thang ngả, anh rớt xuống bị gãy chân! Anh này cũng nói : “Dường như có ai đẩy thang tôi ngả xuống!” Một anh khác nói : “Chúng mày là lũ mê tín, để tao lên xem ai xô tao cho biết!” Anh vừa leo lên tới Thập giá thì cái thang gãy đôi, anh rơi xuống gãy xương sống! Lúc bấy giờ họ mới cảm thấy sợ và chẳng ai dám đụng đến Thập Giá nữa! Sau đó các cán bộ phải may một tấm màn lớn kéo ngang che cây Thập Giá!

            Ở trong trại, các anh phải tự kiếm sống bằng nghề làm đậu hũ. Các cán bộ bảo lấy bàn thờ để đổ khuôn làm đậu. Thế nhưng mẻ đậu nào đổ lên cũng không đông lại còn bốc mùi chua thối! Cuối cùng họ đành cho cất bàn thờ ấy đi!

            Hãy nhớ Lời Chúa đã nói : “Chớ giơ chân đạp mũi nhọn!” (Cv 26,14).


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi