Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương
Âm thanh

 

 Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_DUC_AI/

04_Duc_Ai_%20la_khiem_ton_nhan_toi_minh_xin_Chua_thuong.mp3 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi