Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 10/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Nguyện xin Thiên Chúa là mùa xuân Vĩnh Cửu, qua lời cầu xin của Mẹ Maria La Vang, ban cho toàn thể quí vị và các bạn Năm Mới Canh Dần tràn đầy niềm vui, thánh đức, và ân sủng trong Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen....
Ngày đăng: 08/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Chúng ta đang được tham dự vào công việc của Chúa chứ không phải công việc của con người, công việc cứu độ nhân loại chứ không phải công việc nay còn mai mất, một công việc mang tính trường cửu đời đời chứ không phải công việc tạm bợ chóng qua!...
Ngày đăng: 07/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Xin cho chúng con biết nhạy cảm và đồng cảm với những người anh chị em xung quanh chúng con, ngõ hầu chính những đau khổ chúng con đang có hoặc sẽ có cũng được Chúa thánh hoá và lảm cho đời sống chúng con được tháp nhập trọn vẹn nơi thập giá Chúa. X...
Ngày đăng: 06/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Thay vì bỏ quá nhiều thời giờ tiền bạc, công sức vào việc chăm nom vẻ đẹp bên ngoài của mình để được “biến hình” nơi thân xác dễ phai tàn dễ héo úa của mình, thì cũng chú tâm đầu tư vào việc giải phẫu thẩm mỹ tâm hồn của mình qua việc cầu nguyện, ăn ...