Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 24/07/2021 10:36 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VIDEO - CHA PHI...
Ngày đăng: 23/07/2021 09:59 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VIDEO - CHA PHI...
Ngày đăng: 22/07/2021 09:58 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - CHA PHI...
Ngày đăng: 20/07/2021 06:49 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI NGHE LỜI THIÊN CHÚA VÀ ĐEM RA THỰC HÀNH LÀ MẸ TÔI VÀ ANH EM TÔI...
Ngày đăng: 20/07/2021 06:42 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA GIÊSU LÀ GIÔNA MỚI GIẢNG TIN MỪNG CỨU ĐỘ ...
Ngày đăng: 18/07/2021 08:23 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LỄ CHÚA CỨU THẾ...
Ngày đăng: 13/07/2021 09:03 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 08/07/2021 08:26 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 06/07/2021 09:35 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 01/07/2021 08:52 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 28/06/2021 11:56 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CÙNG MẸ, CON TIN...
Ngày đăng: 27/06/2021 09:20 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...