Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 10/06/2024 01:54 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 09/06/2024 05:59 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 06/06/2024 04:24 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 06/06/2024 04:23 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
english mass...
Ngày đăng: 02/06/2024 06:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 30/05/2024 09:50 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 12/05/2024 06:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 12/05/2024 06:28 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 12/05/2024 06:24 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 28/04/2024 06:19 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 23/04/2024 06:43 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 07/04/2024 08:13 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video cha Phi...