Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CẦU NGUYỆN CÒN NHANH HƠN ĐIỆN TÍN

“Lời cầu nguyện tha thiết của người công chính rất có hiệu lực!” (Gc 5,16b).

Khi người ta thiết kế đường dây điện tín lần đầu tiên tại quần đảo Scotland, ngoài khơi Tô Cách Lan, dân chúng ở đó rất xúc động. Một ông lão đang đứng xem thợ mắc dây trên hàng cột cao thì một nhà buôn đứng bên cạnh bảo:

- Phát minh nầy thật là huyền diệu! Tưởng tượng khi các đường dây đặt xong, chúng ta có thể gởi một tín hiệu đi xa hàng hai trăm dặm hay hơn nữa và chỉ một giờ đồng hồ là có phúc đáp rồi.

Ông lão nghe xong chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả, chỉ ôn tồn nói:

- Có gì lạ đâu? Nhà buôn cụt hứng hỏi:

- Không lạ sao? Ông có biết cách gởi tín hiệu nào tốt hơn và nhanh hơn hay không?

Ông lão nghĩ ngay đến câu Kinh Thánh Is 65,1, rồi trả lời:

- Ông có bao giờ nghe nói nhận được phúc đáp trước khi tín hiệu đánh đi hay không?

Nhà buôn yên lặng một lúc không nói gì cả và cho rằng ông lão lẫn rồi. Nhưng ông lão mặt tươi lên, lấy trong túi áo ra quyển Kinh Thánh nhỏ và đọc câu đầu tiên của Isaia, chương 65 rằng: "Những kẻ không hỏi Ta thì Ta đã cho gặp ; những kẻ không tìm Ta, Ta đã xuất hiện cho chúng thấy.Với một dân chẳng kêu cầu Danh Ta, Ta đã phán: "Ta đây, Ta đây này! " Ông lão ngước lên, nói:

- Như thế chẳng phải là chưa gởi tín hiệu đi mà đã có phúc đáp sao? Ngày xưa, tiên tri Daniel cầu nguyện với Chúa, nhưng khi ông còn đang nói thì thiên sứ Gápriel đã đến báo tin Chúa nhậm lời rồi. Như vậy chẳng nhanh hơn điện tín sao? 

 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi