Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
GƯƠNG SÁM HỐI CỦA VUA ĐAVID

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

“Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm” (Tv 51/50,11).

        Sau khi vua Đavid ngoại tình với vợ của tướng quân Uria, rồi tìm mưu thâm độc giết Uria để cướp vợ ông. Chúa sai ngôn sứ Nathan đến cảnh cáo! Từ bấy giờ những tủi nhục nào xảy đến cho ông, ông coi đó như là ơn Chúa ban để sám hối tội mình!

“Khi vua Đavid đến Bakhurim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Saolê, và tên là Sim-y, con ông Ghêra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa.Y ném đá vào vua Đavid và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y: "Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại! Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Saolê, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Absalon, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu! " Ông Abyshay, con bà Xơrugia, thưa với vua: "Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó! "Vua nói: "Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơrugia? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó: "Hãy nguyền rủa Đavid", thì ai dám hỏi: "Tại sao mày làm như thế? " Vua Đavid nói với ông Abyshay và tất cả bề tôi: "Này con trai ta, do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Bengiamin này! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó. May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay."Vua Đavid và người của vua vẫn đi trên đường, còn Sim-y thì đi ở sườn núi, song song với vua, vừa đi vừa nguyền rủa và ném đá, song song với vua; y làm bụi tung lên”.


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi