Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm
Âm thanh

 

 Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_DUC_AI/

02_%20Phai_lam_cho_tha_nhan_co_Chua_de_toa_huong_thom.mp3 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi