Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
MẤT MẠNG ĐỂ MINH CHỨNG CHÂN LÝ

      Một sĩ quan thuộc Hồng quân Nga đột nhập vào phòng cha Sở ở Ba Lan, sau khi ông đã khóa trái cửa lại, dõng dạc hỏi :

-     Ông có phải là Linh mục chánh xứ ở đây không?

-     Đúng như lời ông nói.

-     Ông phải tuyên bố : không có Thiên Chúa, và nếu có thì chỉ là Thần nói dối! Rồi ông ta rút súng dí vào đầu cha Sở nói : Tôi đếm từ một đến ba, nếu ông không nói như thế là đúng, thì viên đạn này sẽ kết liễu đời ông!

-     Ông có đếm đến bao nhiêu ngàn lần, tôi cũng chỉ nói : có Thiên Chúa thật, và Ngài là Chân Lý, nơi Ngài không hề có dối trá!

Vị sĩ quan buông súng ôm chầm lấy cha Sở và nói :

-      Con cám ơn cha, cha đã cứu được con và cả cha. Nếu cha nói không có Thiên Chúa, Thiên Chúa là Thần nói dối, thì con đã bắn chết cha rồi tự sát!


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi