Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC
Âm thanh

Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_LOI_CHUA/

11_Khong_nghe_Loi_Chua_la_tu_tao_ra_hoa_nguc.mp3 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi