Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
SỨC MẠNH CỦA THẬP GIÁ

“Ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác!” (1Cr 2,2)

Ông Constantino lên làm vua lãnh đạo Roma vào ngày 28 tháng 10 năm 312, và ông ra lệnh cho toàn đế quốc Roma phải tôn trọng đạo Công Giáo, qua chiếu chỉ Edit de Milan phải chấm dứt bách hại người Công Giáo. Ông dâng cung điện của ông để làm Đền Thờ đầu tiên của Giáo Hội Roma. Đó là Đền Thờ Laterano, trong Phụng Vụ Hội Thánh hằng năm vẫn dành riêng ngày 09 tháng 11 để kính nhớ việc cung hiến Đền Thờ này. Từ đó, vua Constantino ra lệnh cho toàn đế quốc Roma cho phép người Công Giáo được tự do xây Đền Thờ.

Năm 326, bà Hêlêna, mẹ của vua Constantino cũng vì nhớ ơn Chúa ủng hộ cho con bà thành công, bà đã cho người đi tìm Thánh Giá Chúa và người ta đào bời đồi Golgotha, gặp một nơi có ba cây thập giá nằm gần nhau, người ta đoán đây là nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh với hai tên trộm. Nhưng không biết đâu là Thập Giá của Chúa Giêsu. Lúc ấy, người ta đưa đến những người tàn tật, què quặt,đui mù, sờ vào ba cây thập giá, riêng chỉ có một cây bệnh nhân nào đụng đến đều được lành mạnh. Đó là dấu chỉ người ta xác định Thập Giá Chúa Giê-su.

Năm 628, vua Ba Tư là Khosroès I (năm 531-579) chiếm thành Giêrusalem và cướp Thập Giá đưa về Ba Tư. Sau này vua Heraclius I (610-641) rượt đuổi vua Khosroès I đến Ctésiphon, tại đây con trai của vua Khosroès là Siroes Shirva đã giết vua cha và giao cây Thập Giá lại cho vua Heraclius I vào ngày 12 tháng 12 năm 627. Đến năm 629 Thập Giá được kiệu về Constantino rồi từ đó rước khải hoàn về Giêrusalem.

Thứ Sáu Tuần Thánh năm ấy, vua Heraclius cho tổ chức rước Thập Giá mà ông mới chiếm lại được đưa lên đồi Golgotha để cử hành lễ Mở Khăn. Chính vua mặc áo cẩm bào vác Thập Giá. Trong đoàn rước đó có Giám mục Zacharias, giáo chủ thành Giêrusalem chủ sự. Đoàn rước đi được một quãng đường, thì tự nhiên vua Heraclius ngã xuống, nhiều người đến nâng vua dậy để tiếp tục cuộc rước, nhưng vua không thể chỗi dậy được. Lúc đó Giám mục Zacarias lên tiếng nói : “Vua không thể chỗi dậy vác Thập Giá được, vì vua không giống Chúa Giêsu ! Chúa Giêsu xưa kia bị lột trần như tên nô lệ vai vác thập giá, còn vua thì mặc áo lộng lẫy, nên không thích hợp để vác Thập Giá của Chúa”. Vua nghe thế, ông liền cởi cẩm bào và thay áo thường dân, lúc đó vua mới đứng dậy tiếp tục vác Thập Giá lên đồi Sọ!


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi