Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn
Âm thanh

Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_T_THE/

02_Du_Le_duoc_Chua_tai_tao_hoan_hao_hon%20.mp3


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi