Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH
Âm thanh

Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_LOI_CHUA/

09%20_Nho_Loi_Chua_nhan_biet_toi_minh.mp3 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi