Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân
Âm thanh

 

 Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_DUC_AI/

03_Duc_Ai_%20la_dat_Chua_vao_long_tha_nhan.mp3 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi