Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa
Âm thanh

Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_T_THE/

04_Thanh_The_bien_ta_nen_giong_Chua.mp3


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi