Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Sống Thánh Thể - Hai quà tặng Chúa ban khi dự lễ
Âm thanh

Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ

http://phaolomoi.net/upload2/audio/VUC_DAY_DUC_TIN_T_THE/

05_Hai_qua_tang_Chua_ban_khi_du_Le.mp3


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi