Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CHIẾC ĐỒNG HỒ NGÀY GÕ NĂM LẦN!

Tháp nhà thờ Strarsbourg ở Pháp có chiếc đồng hồ ngày gõ năm lần :

-     Sáu giờ sáng : Một em bé đưa chai sữa gõ vào chuông.

-     Chín giờ sáng : Một cậu học trò dùng bút gõ vào chuông.

-     Mười hai giờ trưa : Một người thợ dùng búa gõ vào chuông.

-     Mười lăm giờ : Một cụ già dùng gậy gõ vào chuông.

-     Mười tám giờ : Thần chết cầm liềm gõ vào chuông.


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi