Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 27/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 59
Hãy thức dậy thật sớm mà đến với Chúa Giêsu trong Nhà thờ để nghe Lời Ngài (Lc 21,38)...
Ngày 27/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 127
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33)....
Ngày 26/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 199
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. ...
Ngày 25/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 181
Chúa phán : Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. ...
Ngày 24/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 197
Chúa phán : Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. ...
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 26/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 29
Phải tạ ơn Thiên Chúa, vì trong cuộc sống, chúng ta đón nhận không biết bao ân huệ của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại không nhận ra hay không muốn nhận ra những ân huệ ấy khi chúng ta tự xem những thành quả của công việc mình làm là do tài sức của mì...
Ngày 23/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 39
Thực hành luật yêu thương Thiên Chúa và yêu thương con người, là biến đức tin thành hành động. Đó là tiêu chuẩn để Vua Thẩm phán xét xử chúng ta vào ngày cánh chung....
Ngày 15/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 96
Khả năng của chúng ta tùy thuộc vào mức độ tin cậy mến vào Ngài, vào những khả năng được ban cho như kiến thức, tài năng, của cải thời giờ, là ân huệ mà chúng ta đón nhận từ Ngài qua chính cuộc sống....
Ngày 09/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 93
Thứ dầu chúng ta cần chuẩn bị là sẵn sàng, tỉnh thức và cầu nguyện như lời Chúa đã nói: : Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày giờ nào.” Đó là đèn đức tin và dầu cầu nguyện....
Ngày 01/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 141
“Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Ngài cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định.” (1 P...
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2122
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1801
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1783
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1922
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1814
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1727
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1953
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1852
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1837
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1864
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1874
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1905
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1625
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1484
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1691
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1596
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1697
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1605
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1631
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1624
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1638
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1327
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1453
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1397
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1626
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 15/03/2014 | Lượt xem: 2513
Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớ...
Ngày 28/02/2014 | Lượt xem: 1170
làm dấu Thánh Giá mỗi khi tranh tài....
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 1414
Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho mệt mỏi...
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 1350
Phỏng vấn nữ bác sĩ Sylvie Menard, về việc giết người êm dịu...
Ngày 02/01/2014 | Lượt xem: 1762
Hãy coi chừng vì tà thần bóng tối ở chung quanh những người tội lỗi có thể nhảy vào người bạn....
Ngày 02/01/2014 | Lượt xem: 1352
Chiếc hộp sơ sinh hay truyện mục sư Lee Jong-rak...
Tin tức
Ngày đăng: 06/11/2014 08:27 AM | Số lần xem: 88
John Callam, quan tòa bang California ở Mỹ từ chối chứng hôn cho các vụ hôn nhân đồng giới và quyết định từ chức....
Ngày đăng: 05/11/2014 07:50 PM | Số lần xem: 95
ĐỨC MẸ đã mở cánh cửa nước Nga theo cách của Mẹ ......
Ngày đăng: 24/09/2014 02:35 AM | Số lần xem: 171
Điểm nổi bật trong những ngày này tại thủ đô Tirana không phải là cờ xí nhưng là các banners khổng lồ với hình...
Ngày đăng: 19/09/2014 02:56 AM | Số lần xem: 249
“Nó công kích tất cả mọi thứ mà chúng ta cho là thiêng liêng và mang lại ơn cứu chuộc; và đưa ra những mối ngu...
Ngày đăng: 19/09/2014 02:54 AM | Số lần xem: 214
"Chúa đã cứu tôi khỏi chết" là lời cuả một cựu đạo trưởng (imam) Hồi Giáo nay đã theo đạo Công Giáo....
Ngày đăng: 12/09/2014 02:52 AM | Số lần xem: 203
VietCatholic News - VATICAN CITY 29/7/2014.-...