Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 28/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 65
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. ...
Ngày 27/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 162
Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống....
Ngày 26/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 203
Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người....
Ngày 25/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 176
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. ...
Ngày 24/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 194
Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. ...
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 22/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 102
“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi là có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo Trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16: 7)...
Ngày 17/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 70
... bao lâu con người còn vì tự do của mình mà tách rời khỏi Thiên Chúa thì công việc rao giảng Tin Mừng cứu độ vẫn còn tiếp tục cho đến khi cả nhân loại quy về một mối là Cha trên trời...
Ngày 09/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 89
"Hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện. Hoa quả của cầu nguyện là đức tin. Hoa qủa của đức tin là tình yêu. Hoa quả của tình yêu là phục vụ. Hoa quả của phục vụ là bình an" _ Mother Theresa...
Ngày 02/05/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 122
Những cành nho chịu cắt tỉa là những cành nho hy sinh đam mê dục vọng, ý riêng của mình, tuân phục thánh ý Thiên Chúa để sống bác ái, yêu thương và phục vụ cho anh em. Sống liên kết, kết hợp với Chúa thì phải chịu cắt tỉa, phải chịu hy sinh.Từ đó, ch...
Ngày 21/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 143
......
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2600
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2235
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2214
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2360
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2238
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2127
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2375
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2262
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2237
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2262
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2331
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2316
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2050
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1883
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2102
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2005
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2102
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2012
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2033
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2042
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2053
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1713
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1871
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1800
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2071
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 26/05/2015 | Lượt xem: 22
Gieo gì gặt nấy...
Ngày 22/05/2015 | Lượt xem: 45
“Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, Chớ bỏ rơi con khi sức lực suy tàn” (Tv 71)...
Ngày 17/03/2015 | Lượt xem: 309
Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng đặc trách các Buổi cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự, ngày 11-03-2015 -- L...
Ngày 27/02/2015 | Lượt xem: 381
Trong bài “Heaven in the Face of Hell”, Lopez kể lại câu truyện gia đình của 21 Kitô hữu tử đạo tại Libya, dù ...
Ngày 05/01/2015 | Lượt xem: 591
'Cám ơn cô đã nghe điện thoại. Xin Chuá chúc lành cho cô. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Nhưng cô chẳng giúp được g...
Ngày 17/12/2014 | Lượt xem: 682
Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn ...
Tin tức
Ngày đăng: 28/05/2015 05:39 AM | Số lần xem: 4
“Cô ta đã khám phá được điều gì? Các Linh mục trung thành với Huấn Quyền của Giáo Hội và họ tiếp xúc với các...
Ngày đăng: 28/05/2015 05:37 AM | Số lần xem: 3
“Cô ta đã khám phá được điều gì? Các Linh mục trung thành với Huấn Quyền của Giáo Hội và họ tiếp xúc với các...
Ngày đăng: 22/05/2015 06:30 AM | Số lần xem: 45
Sau cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Verbitsky tố cáo vị tân Giáo Hoàng vào thời Junta (chế độ quân sự Á C...
Ngày đăng: 25/01/2015 08:30 AM | Số lần xem: 343
Bảy triệu người đã tụ tập tại một công viên ở Phi Luật Tân dưới trời mưa gió để tham dự thánh lễ với Đức Thánh...
Ngày đăng: 06/01/2015 04:23 AM | Số lần xem: 418
Theo ký giả John L. Allen Jr. thì báo chí Mỹ đã thổi phồng quá đáng 5 câu chuyện cuả Vatican....