Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 01/02/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 41
Đức Ki-tô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Chúa....
Ngày 31/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 151
Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. ...
Ngày 30/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 138
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. ...
Ngày 29/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 162
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. ...
Ngày 28/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 178
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. ...
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 31/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 12
Hãy là những thính giả nghe lời Chúa, lời giáo huấn của Giáo hội bằng một tâm tình tin tưởng, khiêm tốn để Chúa Thánh Thần hành dộng, bằng cầu nguyện để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Hãy tỉnh táo để cho lời Chúa đánh động tâm hồn chúng ta....
Ngày 25/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 56
Chính sự sám hối ăn năn đã đánh động lòng thương xót của Thiên Chúa và Ngài luôn tha thứ cho những ai có lòng sám hối ăn năn....
Ngày 18/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 94
Trong suốt cuộc sống, Thiên Chúa lại kêu gọi chúng ta sống xứng đáng với nhân phẩm của con cái Thiên Chúa. Ngài nói với chúng ta nơi thẳm sâu của tâm hồn mình. Ngài kêu gọi chúng ta sống tương quan mật thiết với Ngài....
Ngày 11/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 124
Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong và khi Ngài đang cầu nguyện thì, thì tầng trời, vì tội lỗi của Adam đã bị đóng lại, thì nay nhờ Người Con Yêu Dấu mà tầng trời lại được mở ra, mở đầu cho một giai đoạn mới, một thế giới mới....
Ngày 05/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 125
Niềm tin là hồng ân đến từ tình thương của Thiên Chúa dành cho hết mọi người, nhưng chỉ những ai ao ước tìm biết thánh ý của Chúa, dứt bỏ những ý riêng tự mãn kiêu căng, mới có thể nhận ra những ngôi sao lạ trong cuộc sống của mình....
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2308
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1976
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1960
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2100
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1985
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1891
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2133
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2010
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1999
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2022
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2024
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2078
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1792
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1642
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1862
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1763
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1855
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1761
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1797
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1788
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1795
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1469
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1611
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1561
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1794
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 05/01/2015 | Lượt xem: 163
'Cám ơn cô đã nghe điện thoại. Xin Chuá chúc lành cho cô. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Nhưng cô chẳng giúp được g...
Ngày 17/12/2014 | Lượt xem: 234
Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn ...
Ngày 15/12/2014 | Lượt xem: 218
Thay vì bắt giữ người phụ nữ ăn cắp trứng, một cảnh sát Alabama đã mua luôn số trứng để tặng cho bà. Câu chuyệ...
Ngày 15/03/2014 | Lượt xem: 3009
Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớ...
Ngày 28/02/2014 | Lượt xem: 1413
làm dấu Thánh Giá mỗi khi tranh tài....
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 1674
Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho mệt mỏi...
Tin tức
Ngày đăng: 25/01/2015 08:30 AM | Số lần xem: 48
Bảy triệu người đã tụ tập tại một công viên ở Phi Luật Tân dưới trời mưa gió để tham dự thánh lễ với Đức Thánh...
Ngày đăng: 06/01/2015 04:23 AM | Số lần xem: 97
Theo ký giả John L. Allen Jr. thì báo chí Mỹ đã thổi phồng quá đáng 5 câu chuyện cuả Vatican....
Ngày đăng: 22/12/2014 08:24 AM | Số lần xem: 133
"Thầy Guido suy tư rất nhiều về đấng Thiên Chúa vô hạn. Và biển là tất cả các bí ẩn vô biên của Thiên Chúa, đồ...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:58 PM | Số lần xem: 167
Cô đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận đông đất" từ kinh nghiệm một chuyến viếng thă...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:45 PM | Số lần xem: 148
Những quan chức cao cấp giấu tên cuả Mỹ cho biết là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Toà Thánh đã đóng một vai trò t...
Ngày đăng: 06/11/2014 08:27 AM | Số lần xem: 265
John Callam, quan tòa bang California ở Mỹ từ chối chứng hôn cho các vụ hôn nhân đồng giới và quyết định từ chức....