Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 27/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 37
Chúa nói : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. ...
Ngày 26/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 136
Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. ...
Ngày 25/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 199
Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi....
Ngày 24/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 76
Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh. Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa....
Ngày 24/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 93
Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống. Chúa có những Lời đem lại sự sống đời đời....
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 21/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 47
......
Ngày 11/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 87
Vì sống tách biệt với cộng đoàn, ông Tôma đã không thấy tận mắt những vết thương nơi thân thể của Chúa nên ông không tin. Ông không mơ hồ nghe tin đồn. Tám ngày sau, Chúa lại hiện ra với cộng đoàn. Ông đã thấy và đã tin. Ông tuyên xưng:“ Lạy Chúa của...
Ngày 05/04/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 91
Sự phục sinh của Chúa Giêsu là sự chiến thắng giữa bóng tối của tội lỗi và ánh sáng của sự cứu dộ, là sự giải thoát khỏi sự hủy diệt và và sự sống viên mãn....
Ngày 28/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 117
Hãy bước theo Chúa lên núi Sọ để học gương phó thác vào thánh ý của Thiên Chúa: “ Xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha.” Hãy bước theo Chúa lên núi Sọ để thấy tình yêu Thiên Chúa luôn tha thứ và bao dung: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc...
Ngày 23/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 122
Hạt giống phải chịu mục nát là hạt giống chết cho thánh ý của Thiên Chúa, là chịu chết đi cho tội lỗi và ý riêng để phục vụ thánh ý Thiên Chúa, là chết đi cho những đam mê dục vọng lôi kéo tâm hồn đi nghịch lại với luật lệ của Thiên Chúa, là vác thập...
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2530
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2162
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2151
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2287
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2172
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2064
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2310
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2186
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2170
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2192
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2261
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2250
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1980
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1815
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2033
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1935
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2033
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1946
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1964
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1967
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1981
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1655
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1796
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1742
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1989
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 17/03/2015 | Lượt xem: 169
Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng đặc trách các Buổi cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự, ngày 11-03-2015 -- L...
Ngày 27/02/2015 | Lượt xem: 253
Trong bài “Heaven in the Face of Hell”, Lopez kể lại câu truyện gia đình của 21 Kitô hữu tử đạo tại Libya, dù ...
Ngày 05/01/2015 | Lượt xem: 486
'Cám ơn cô đã nghe điện thoại. Xin Chuá chúc lành cho cô. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Nhưng cô chẳng giúp được g...
Ngày 17/12/2014 | Lượt xem: 562
Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn ...
Ngày 15/12/2014 | Lượt xem: 530
Thay vì bắt giữ người phụ nữ ăn cắp trứng, một cảnh sát Alabama đã mua luôn số trứng để tặng cho bà. Câu chuyệ...
Ngày 15/03/2014 | Lượt xem: 3440
Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớ...
Tin tức
Ngày đăng: 25/01/2015 08:30 AM | Số lần xem: 264
Bảy triệu người đã tụ tập tại một công viên ở Phi Luật Tân dưới trời mưa gió để tham dự thánh lễ với Đức Thánh...
Ngày đăng: 06/01/2015 04:23 AM | Số lần xem: 323
Theo ký giả John L. Allen Jr. thì báo chí Mỹ đã thổi phồng quá đáng 5 câu chuyện cuả Vatican....
Ngày đăng: 22/12/2014 08:24 AM | Số lần xem: 329
"Thầy Guido suy tư rất nhiều về đấng Thiên Chúa vô hạn. Và biển là tất cả các bí ẩn vô biên của Thiên Chúa, đồ...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:58 PM | Số lần xem: 381
Cô đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận đông đất" từ kinh nghiệm một chuyến viếng thă...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:45 PM | Số lần xem: 355
Những quan chức cao cấp giấu tên cuả Mỹ cho biết là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Toà Thánh đã đóng một vai trò t...
Ngày đăng: 06/11/2014 08:27 AM | Số lần xem: 474
John Callam, quan tòa bang California ở Mỹ từ chối chứng hôn cho các vụ hôn nhân đồng giới và quyết định từ chức....