Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 29/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 3
Muôn lạy Chúa Ki-tô, chỉ có Ngài thương đến thần dân tội lỗi....
Ngày 27/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 135
Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!...
Ngày 27/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 128
Đức Chúa phán : Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới....
Ngày 26/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 137
Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống ; Chúa có những Lời đem lại sự sống đời đời....
Ngày 25/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 178
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa....
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 28/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 22
Hãy bước theo Chúa lên núi Sọ để học gương phó thác vào thánh ý của Thiên Chúa: “ Xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha.” Hãy bước theo Chúa lên núi Sọ để thấy tình yêu Thiên Chúa luôn tha thứ và bao dung: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc...
Ngày 23/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 44
Hạt giống phải chịu mục nát là hạt giống chết cho thánh ý của Thiên Chúa, là chịu chết đi cho tội lỗi và ý riêng để phục vụ thánh ý Thiên Chúa, là chết đi cho những đam mê dục vọng lôi kéo tâm hồn đi nghịch lại với luật lệ của Thiên Chúa, là vác thập...
Ngày 14/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 103
Thập Giá là bảo chứng của một tình yêu thủy chung, không biên giới mà Thiên Chúa dành cho con người. Nhìn lên Thánh Giá để cảm nhận tình yêu của Đấng đã chết cho người mình yêu là nhân loại. Nhìn lên Thánh Giá để tìm nguồn an ủi và sức mạnh mà vác th...
Ngày 07/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 121
Sống mùa chay, cũng là dịp cho chúng ta nhìn lại đền thờ tâm hồn mình để xem đền thờ ấy có xứng đáng cho Chúa ngự chưa hay lại trở thành một thứ chợ búa trưng bày đủ thứ đam mê trần tục như tham lam, ích kỷ, tự ái, kiêu căng, ghen ghét hận thù, chố...
Ngày 21/02/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 202
Để chiến thắng cám dỗ, không có con đường nào khác ngoài con đường nắm bắt thánh ý Thiên Chúa và hãm mình hy sinh đi trên con đường làm theo thánh ý của Ngài....
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2449
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2113
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2097
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2235
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2114
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2014
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2259
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2142
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2120
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2146
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2205
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2201
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1928
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1769
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1988
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1888
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1983
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1894
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1921
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1919
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1928
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1602
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1748
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1690
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1935
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 17/03/2015 | Lượt xem: 56
Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng đặc trách các Buổi cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự, ngày 11-03-2015 -- L...
Ngày 27/02/2015 | Lượt xem: 155
Trong bài “Heaven in the Face of Hell”, Lopez kể lại câu truyện gia đình của 21 Kitô hữu tử đạo tại Libya, dù ...
Ngày 05/01/2015 | Lượt xem: 387
'Cám ơn cô đã nghe điện thoại. Xin Chuá chúc lành cho cô. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Nhưng cô chẳng giúp được g...
Ngày 17/12/2014 | Lượt xem: 464
Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn ...
Ngày 15/12/2014 | Lượt xem: 447
Thay vì bắt giữ người phụ nữ ăn cắp trứng, một cảnh sát Alabama đã mua luôn số trứng để tặng cho bà. Câu chuyệ...
Ngày 15/03/2014 | Lượt xem: 3327
Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớ...
Tin tức
Ngày đăng: 25/01/2015 08:30 AM | Số lần xem: 201
Bảy triệu người đã tụ tập tại một công viên ở Phi Luật Tân dưới trời mưa gió để tham dự thánh lễ với Đức Thánh...
Ngày đăng: 06/01/2015 04:23 AM | Số lần xem: 257
Theo ký giả John L. Allen Jr. thì báo chí Mỹ đã thổi phồng quá đáng 5 câu chuyện cuả Vatican....
Ngày đăng: 22/12/2014 08:24 AM | Số lần xem: 273
"Thầy Guido suy tư rất nhiều về đấng Thiên Chúa vô hạn. Và biển là tất cả các bí ẩn vô biên của Thiên Chúa, đồ...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:58 PM | Số lần xem: 323
Cô đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận đông đất" từ kinh nghiệm một chuyến viếng thă...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:45 PM | Số lần xem: 299
Những quan chức cao cấp giấu tên cuả Mỹ cho biết là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Toà Thánh đã đóng một vai trò t...
Ngày đăng: 06/11/2014 08:27 AM | Số lần xem: 419
John Callam, quan tòa bang California ở Mỹ từ chối chứng hôn cho các vụ hôn nhân đồng giới và quyết định từ chức....