Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
THÔNG BÁO
 
Thời gian gần đây do tình hình sức khỏe kém nên LM. Giuse Đinh Quang Thịnh không soạn và giảng bài được. Do đó, các bài giảng ngày thường phải lấy lại từ nguồn tài liệu 2011, còn các lễ Chúa Nhật thì lấy tư liệu của năm 2010.
Tuy nhiên, một số ngày Chủ Nhật lại đặc biệt cử hành một lễ trọng nào đó, dẫn đến trường hợp nguồn bài giảng cũ không trùng với Thánh lễ theo lịch phụng vụ hiện hành, thành thử ngày đó không có bài để đưa lên. Vậy xin thông báo chung để ACE hiểu rõ lý do và khỏi băn khoăn gọi điện hay gửi mails thắc mắc.
 
Xin ACE tiếp tục cầu nguyện cho Cha Giuse.
Xin cám ơn.