Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 28/02/2021 07:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 19/02/2021 03:35 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 13/02/2021 03:46 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 04/02/2021 11:51 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 25/12/2020 07:18 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
bài CHA DANH...
Ngày đăng: 18/12/2020 03:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO - BÀI HÁT...
Ngày đăng: 18/12/2020 03:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 04/12/2020 04:37 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO - CHA DANH...
Ngày đăng: 26/11/2020 09:04 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO - CHA DANH...
Ngày đăng: 13/11/2020 03:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 06/11/2020 06:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI AUDIO - CHA DANH...
Ngày đăng: 30/10/2020 12:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...