Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 29/05/2020 11:25 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO ...
Ngày đăng: 29/03/2020 12:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 27/03/2020 04:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
PHAOLOMOI_2020_2...
Ngày đăng: 24/03/2020 10:21 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
PHAOLOMOI_2020_1...
Ngày đăng: 04/01/2020 03:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ HIỂN LINH _ABC...
Ngày đăng: 31/10/2019 10:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO...
Ngày đăng: 31/10/2019 10:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO...
Ngày đăng: 31/10/2019 09:56 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHA DANH...
Ngày đăng: 23/06/2019 03:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ THÁNH TÂM...
Ngày đăng: 02/06/2019 04:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ THĂNG THIÊN...
Ngày đăng: 19/05/2019 07:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 PS NAM C...
Ngày đăng: 29/04/2019 09:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
KÍNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG...