Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 06/03/2021 08:46 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA GIUSE ĐINH TIẾN ĐỨC GIẢNG...
Ngày đăng: 05/03/2021 12:19 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 05/03/2021 12:18 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 04/03/2021 08:28 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 04/03/2021 08:25 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 04/03/2021 08:19 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 02/03/2021 03:49 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO_ CHA PHI...
Ngày đăng: 02/03/2021 03:48 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 28/02/2021 07:33 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 28/02/2021 07:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 27/02/2021 07:11 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 25/02/2021 10:49 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...