Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 22/11/2020 06:28 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 22/11/2020 06:27 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 13/11/2020 03:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 06/11/2020 06:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI AUDIO - CHA DANH...
Ngày đăng: 30/10/2020 12:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 22/10/2020 09:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 22/10/2020 08:39 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 18/10/2020 09:18 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 17/10/2020 07:27 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 16/10/2020 07:39 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 11/10/2020 07:56 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 04/10/2020 09:07 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...