Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 20/09/2020 09:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 20/09/2020 09:28 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 18/09/2020 04:35 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 17/09/2020 08:36 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 08/09/2020 09:08 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 06/09/2020 09:27 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 04/09/2020 05:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
audio - CHA DANH...
Ngày đăng: 02/09/2020 08:20 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 30/08/2020 09:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 28/08/2020 09:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO CHA PHI...
Ngày đăng: 28/08/2020 05:38 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHA GIUSE DANH...
Ngày đăng: 23/08/2020 09:36 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A...