Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm Tin Mừng
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 06/09/2020 09:28 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 22/08/2020 07:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 15/07/2020 12:17 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
MUỐI CHO ĐỜI 1...
Ngày đăng: 29/03/2020 12:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 29/03/2020 12:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 27/03/2020 04:46 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
PHAOLOMOI_2020_2...
Ngày đăng: 23/06/2019 03:46 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ THÁNH TÂM...
Ngày đăng: 02/06/2019 04:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ THĂNG THIÊN...
Ngày đăng: 29/04/2019 09:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
KÍNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG...
Ngày đăng: 20/04/2019 07:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHA DANH...
Ngày đăng: 08/06/2018 01:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Nhiều bệnh nhân đã đổ xô đến sờ vào Ngài. Các thần ô uế, hễ thấy Ngài, thì sấp mình dưới chân Ngài và kêu lên : “ Ông là Con Thiên Chúa!”...
Ngày đăng: 31/05/2018 07:17 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy....
Đang hiển thị 1-12 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »