Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 14/07/2020 09:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 12/07/2020 07:35 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A - CHA PHI...
Ngày đăng: 05/07/2020 11:14 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 01/07/2020 05:08 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
GIA ĐÌNH SỐNG 7 BÍ TÍCH...
Ngày đăng: 20/06/2020 07:10 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
sau lễ Thánh Tâm...
Ngày đăng: 15/06/2020 05:07 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM A - CHA PHI...
Ngày đăng: 22/03/2020 09:11 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 15/03/2020 08:42 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 13/03/2020 09:31 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
TAM NHẬT THÁNH CLEMENTE NGÀY 2...
Ngày đăng: 13/03/2020 09:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ 3 SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY...
Ngày đăng: 08/03/2020 08:24 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 05/03/2020 08:08 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ 5 SAU CN 1 MÙA CHAY...