Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 03/12/2020 11:53 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ENGLISH MASS...
Ngày đăng: 02/12/2020 08:56 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 02/12/2020 07:52 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 29/11/2020 08:19 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 22/11/2020 06:28 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 22/11/2020 06:27 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 22/10/2020 08:39 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 18/10/2020 09:18 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 17/10/2020 07:27 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 11/10/2020 07:56 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 04/10/2020 09:07 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 24/09/2020 08:27 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...