Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 17/09/2020 08:36 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 08/09/2020 09:08 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 06/09/2020 09:27 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 02/09/2020 08:20 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 30/08/2020 09:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 28/08/2020 09:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO CHA PHI...
Ngày đăng: 23/08/2020 09:36 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 15/07/2020 12:19 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
MUỐI CHO ĐỜI 1...
Ngày đăng: 14/07/2020 09:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 12/07/2020 07:35 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A - CHA PHI...
Ngày đăng: 05/07/2020 11:14 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 01/07/2020 05:08 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
GIA ĐÌNH SỐNG 7 BÍ TÍCH...