Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
CHIẾC ĐỒNG HỒ NGÀY GÕ NĂM LẦN!

Tháp nhà thờ Strarsbourg ở Pháp có chiếc đồng hồ ngày gõ năm lần :

-     Sáu giờ sáng : Một em bé đưa chai sữa gõ vào chuông.

-     Chín giờ sáng : Một cậu học trò dùng bút gõ vào chuông.

-     Mười hai giờ trưa : Một người thợ dùng búa gõ vào chuông.

-     Mười lăm giờ : Một cụ già dùng gậy gõ vào chuông.

-     Mười tám giờ : Thần chết cầm liềm gõ vào chuông.


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi