Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 08/08/2020 11:35 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. ...
Ngày đăng: 21/06/2020 01:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN ...
Ngày đăng: 11/04/2020 09:20 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
LỄ PHỤC SINH ABC_ CHA DANH...
Ngày đăng: 08/06/2019 06:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
BÀI DÀI, XIN KIÊN NHẪN NGHE NHÉ...
Ngày đăng: 07/06/2019 10:14 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. ...
Ngày đăng: 07/06/2019 10:11 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống....
Ngày đăng: 07/06/2019 10:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy ban cho anh em một Điều Răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. ...
Ngày đăng: 01/03/2019 03:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống....
Ngày đăng: 22/02/2019 06:32 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy ban cho anh em một Điều Răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. ...
Ngày đăng: 15/02/2019 02:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. ...
Ngày đăng: 03/02/2019 03:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hạnh phúc người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. ...
Ngày đăng: 03/02/2019 03:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. ...