Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 02/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 78
Đức Chúa phán : Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới....
Ngày 02/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 37
CHA GIUSE ĐINH QUANG THỊNH NHẬN XỨ MAI KHÔI QUẬN 5...
Ngày 01/03/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 113
Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống, Chúa có những Lời đem lại sự sống đời đời....
Ngày 27/02/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 189
Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu dấu, làm vui thỏa lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người. ...
Ngày 27/02/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 125
Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ....
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 21/02/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 85
Để chiến thắng cám dỗ, không có con đường nào khác ngoài con đường nắm bắt thánh ý Thiên Chúa và hãm mình hy sinh đi trên con đường làm theo thánh ý của Ngài....
Ngày 07/02/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 102
Sứ vụ của người tông đồ của Chúa cũng phải theo gương Thầy Chí Thánh bằng hai công việc chính yếu là cầu nguyện và ra đi rao giảng Tin Mừng cứu độ....
Ngày 31/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 123
Hãy là những thính giả nghe lời Chúa, lời giáo huấn của Giáo hội bằng một tâm tình tin tưởng, khiêm tốn để Chúa Thánh Thần hành dộng, bằng cầu nguyện để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Hãy tỉnh táo để cho lời Chúa đánh động tâm hồn chúng ta....
Ngày 25/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 140
Chính sự sám hối ăn năn đã đánh động lòng thương xót của Thiên Chúa và Ngài luôn tha thứ cho những ai có lòng sám hối ăn năn....
Ngày 18/01/2015 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 171
Trong suốt cuộc sống, Thiên Chúa lại kêu gọi chúng ta sống xứng đáng với nhân phẩm của con cái Thiên Chúa. Ngài nói với chúng ta nơi thẳm sâu của tâm hồn mình. Ngài kêu gọi chúng ta sống tương quan mật thiết với Ngài....
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2380
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2041
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2027
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2163
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2050
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1953
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2198
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2074
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2060
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2086
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2089
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2142
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1860
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1709
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1925
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1826
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1922
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1830
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1862
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1850
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1863
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1540
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1680
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1626
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1862
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 27/02/2015 | Lượt xem: 30
Trong bài “Heaven in the Face of Hell”, Lopez kể lại câu truyện gia đình của 21 Kitô hữu tử đạo tại Libya, dù ...
Ngày 05/01/2015 | Lượt xem: 288
'Cám ơn cô đã nghe điện thoại. Xin Chuá chúc lành cho cô. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Nhưng cô chẳng giúp được g...
Ngày 17/12/2014 | Lượt xem: 355
Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn ...
Ngày 15/12/2014 | Lượt xem: 342
Thay vì bắt giữ người phụ nữ ăn cắp trứng, một cảnh sát Alabama đã mua luôn số trứng để tặng cho bà. Câu chuyệ...
Ngày 15/03/2014 | Lượt xem: 3204
Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớ...
Ngày 28/02/2014 | Lượt xem: 1532
làm dấu Thánh Giá mỗi khi tranh tài....
Tin tức
Ngày đăng: 25/01/2015 08:30 AM | Số lần xem: 128
Bảy triệu người đã tụ tập tại một công viên ở Phi Luật Tân dưới trời mưa gió để tham dự thánh lễ với Đức Thánh...
Ngày đăng: 06/01/2015 04:23 AM | Số lần xem: 176
Theo ký giả John L. Allen Jr. thì báo chí Mỹ đã thổi phồng quá đáng 5 câu chuyện cuả Vatican....
Ngày đăng: 22/12/2014 08:24 AM | Số lần xem: 207
"Thầy Guido suy tư rất nhiều về đấng Thiên Chúa vô hạn. Và biển là tất cả các bí ẩn vô biên của Thiên Chúa, đồ...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:58 PM | Số lần xem: 241
Cô đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận đông đất" từ kinh nghiệm một chuyến viếng thă...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:45 PM | Số lần xem: 228
Những quan chức cao cấp giấu tên cuả Mỹ cho biết là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Toà Thánh đã đóng một vai trò t...
Ngày đăng: 06/11/2014 08:27 AM | Số lần xem: 348
John Callam, quan tòa bang California ở Mỹ từ chối chứng hôn cho các vụ hôn nhân đồng giới và quyết định từ chức....