Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 25/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 26
Các ngài những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài. ...
Ngày 24/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 172
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. ...
Ngày 23/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 195
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn...
Ngày 22/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 203
Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô.Ai tuân giữ Lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. ...
Ngày 21/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 229
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi ! ...
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 20/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 68
Chúa khoan dung nhẫn nại với người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Người dạy dỗ dân Người ăn ở nhân đạo, Người làm cho con cái đầy hy vọng. Ngài không phân biệt, không xa lánh tội nhân, ngược lại còn tiếp đón, yêu thương....
Ngày 13/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 143
... Nhưng chúng ta đã nghe, đã thấy bằng tâm tình , thái độ nào? Chúng ta là thứ đất nào trong bốn thứ đất mà Chúa Giêsu đã liệt kê? Và nếu là đất tốt thì hoa trái trên mảnh đất ấy thu hoạch được bao nhiêu?...
Ngày 07/07/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 145
Trở nên bé mọn để được Thiên Chúa chúc phúc. Tin tưởng và phó thác vào Ngài để có được gánh nhẹ nhàng là sự bình an trong tâm hồn. Tuân theo luật của Chúa, làm theo thánh ý của Ngài để trở nên bé mọn khiêm nhường trong đời sống tâm linh....
Ngày 29/06/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 193
Trong cuộc sống Kitô hữu, đôi khi chúng ta cũng cần tiếng gà gáy để phản tỉnh, để củng cố niềm tin vào lòng thương xót của Chúa mỗi khi đức tin suy giảm, cũng cần những lần ngã ngựa để đặt niềm tin vào quyền năng của Ngài mỗi khi sống tự phụ, tự mãn ...
Ngày 21/06/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 203
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga. 6: 35)...
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1780
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1505
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1473
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1612
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1515
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1429
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1638
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1557
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1544
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1560
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1571
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1602
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1333
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1205
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1386
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1302
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1400
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1314
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1331
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1339
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1344
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1056
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1136
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1095
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1306
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 15/03/2014 | Lượt xem: 825
Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớ...
Ngày 28/02/2014 | Lượt xem: 720
làm dấu Thánh Giá mỗi khi tranh tài....
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 899
Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho mệt mỏi...
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 841
Phỏng vấn nữ bác sĩ Sylvie Menard, về việc giết người êm dịu...
Ngày 02/01/2014 | Lượt xem: 1267
Hãy coi chừng vì tà thần bóng tối ở chung quanh những người tội lỗi có thể nhảy vào người bạn....
Ngày 02/01/2014 | Lượt xem: 899
Chiếc hộp sơ sinh hay truyện mục sư Lee Jong-rak...
Tin tức
Ngày đăng: 06/06/2014 08:42 AM | Số lần xem: 2181
Sự xuất hiện của một nữ tu với giọng hát bốc lửa tại The Voice Italy gây chú ý đặc biệt với khán giả. Hành trì...
Ngày đăng: 17/05/2014 09:10 AM | Số lần xem: 302
Ơn thánh quả có thực, và ơn thánh hành động một cách hết sức bất ngờ. Bao nhiêu sinh viên Harvard không Công G...
Ngày đăng: 10/04/2014 09:47 AM | Số lần xem: 402
Tình trạng kinh tế đình trệ trong những năm vừa qua làm cho giá xây cất trở nên rẻ hơn rất nhiều, từ vật liệu,...
Ngày đăng: 04/04/2014 04:53 AM | Số lần xem: 394
ĐGH đã tiếp Nữ Hoàng trong phòng của Ngài ở và đã cùng uống trà và trao tặng quà kỷ niệm...
Ngày đăng: 04/04/2014 04:50 AM | Số lần xem: 400
" Bắt cóc là một sự kiện khủng khiếp cho tất cả những ai có liên quan. Đó là một sự vi phạm trắng trợn các quy...
Ngày đăng: 15/03/2014 09:13 PM | Số lần xem: 454
... Thế nhưng, bán đảo Ảrập ngày nay không thể ngờ là mình đang chứng kiến một trong những con số người Công ...