Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái

Chào mừng quý anh chị em ghé thăm Phaolo mới - http://phaolomoi.net
Bài giảng Tin Mừng
Ngày 19/12/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 46
“Các ngươi đã không công mà được, thì cũng hãy cho không” (Mt 10,8b)....
Ngày 18/12/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 154
- Đừng say sưa rượu chè chỉ tổ hư thân, nhưng hãy làm sao cho được no đầy Thần Khí. (Ep 5,18). - Kẻ nào không tin Thiên Chúa thì vô phương đẹp lòng Chúa (Dt 11,6). ...
Ngày 17/12/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 201
Trời cao hãy đổ sương xuống, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính! (Is 45,8)...
Ngày 16/12/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 197
Thiên Chúa dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới (Ep 3, 20)...
Ngày 15/12/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 157
Lạy Chúa, xin ngự đến ; xin đừng trì hoãn, xin tha thứ lầm lỗi cho dân Ngài. ...
Bài suy niệm của Lm Minh Thái và Lm Ngọc Danh
Ngày 13/12/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 48
“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy là như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô” (1 Tx 5: 16-18)...
Ngày 08/12/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 56
Thiên Chúa đã tiền định cho Mẹ Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên Ngài đã ban cho Mẹ những đặc ân để xứng với cung lòng cưu mang Đấng Cứu Thế. Mẹ được đầy ơn phúc, được Thiên Chúa ở cùng, chính vì thế, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ Maria và ban cho Mẹ những h...
Ngày 06/12/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 70
Mùa vọng kêu gọi chúng ta trở về với tâm hồn mình để từ đó tự vấn lương tâm mình là đã dám dứt bỏ được những gì không cần thiết, những gì không phải là những thứ cần thiết cho cuộc sống của một người Kitô hữu....
Ngày 29/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 104
Canh thức không phải bằng thái độ thụ động ngồi chờ, nhưng bằng thái độ chủ động sáng tạo, nghĩa là phải chiến đấu không ngừng với những thù địch để tồn tại và phát triển...
Ngày 26/11/2014 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh | Lượt xem: 117
Phải tạ ơn Thiên Chúa, vì trong cuộc sống, chúng ta đón nhận không biết bao ân huệ của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại không nhận ra hay không muốn nhận ra những ân huệ ấy khi chúng ta tự xem những thành quả của công việc mình làm là do tài sức của mì...
Học Hỏi Năm Đức Tin
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2179
Phần mở đâu: Chiên lạc trở về...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1853
Phần B: Sống Lời Chúa - 01_LỜI CHÚA HOÁN CẢI TA NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIÊSU...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1829
Phần B: Sống Lời Chúa - 02_NGHE LỜI CHÚA ĐÍCH THỰC TRONG CÔNG GIÁO...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1979
Phần B: Sống Lời Chúa - 03_NHỮNG LẦN MẸ MARIA NÓI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1865
Phần B: Sống Lời Chúa - 04_PHẢI QUẢNG ĐẠI GIẢNG VÀ NGHE LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1780
Phần B: Sống Lời Chúa - 05_LỜI CHÚA PHÁT SINH SỰ SỐNG...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 2013
Phần B: Sống Lời Chúa - 06_CHA MẸ NUÔI CON BẰNG LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1897
Phần B: Sống Lời Chúa - 07_LOAN BÁO LỜI CHÚA LÀ CÁCH BÁO HIẾU CHA MẸ...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1890
Phần B: Sống Lời Chúa - 08_LỜI CHÚA CẢI HÓA CON NGƯỜI...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1907
Phần B: Sống Lời Chúa - 09_NHỜ LỜI CHÚA NHẬN BIẾT TỘI MÌNH...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1916
Phần B: Sống Lời Chúa - 10_TẬN DỤNG MỌI KHẢ NĂNG ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA...
Ngày 12/03/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1961
Phần B: Sống Lời Chúa - 11_KHÔNG NGHE LỜI CHÚA LÀ TỰ TẠO RA HỎA NGỤC...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1676
Sống Thánh Thể - Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1525
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa tái tạo hoàn hảo hơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1751
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta về tới quê trời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1650
Sống Thánh Thể - Thánh Thể giúp ta nên giống Chúa...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1738
Sống Thánh Thể - 2 quà tặng Chúa ban khi dự Lễ...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1648
Sống Thánh Thể - Hiệu quả phụng vụ hơn cầu nguyện riêng tư...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1681
Sống Thánh Thể - Dự Lễ được Chúa biến tội ra ơn...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1676
Sống Thánh Thể - Phải ưu tiên cho việc cầu nguyện và giảng lời...
Ngày 11/04/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1686
Sống Thánh Thể - Dự Lễ làm Chúa vui thích nhất...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1370
Sống đức ái - Phải kết hợp với Chúa Giesu để phục vụ....
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1495
Sống đức ái - Phải làm cho tha nhân có Chúa để tỏa hương thơm...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1449
Sống đức ái - đức ái là đặt Chúa vào lòng tha nhân...
Ngày 22/06/2013 | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh | Lượt xem: 1679
Sống đức ái - đức ái là khiêm tốn nhận tội mình xin Chúa thương...
Bài viết
Ngày 17/12/2014 | Lượt xem: 17
Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn ...
Ngày 15/12/2014 | Lượt xem: 32
Thay vì bắt giữ người phụ nữ ăn cắp trứng, một cảnh sát Alabama đã mua luôn số trứng để tặng cho bà. Câu chuyệ...
Ngày 15/03/2014 | Lượt xem: 2697
Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớ...
Ngày 28/02/2014 | Lượt xem: 1234
làm dấu Thánh Giá mỗi khi tranh tài....
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 1478
Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho mệt mỏi...
Ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 1407
Phỏng vấn nữ bác sĩ Sylvie Menard, về việc giết người êm dịu...
Tin tức
Ngày đăng: 18/12/2014 05:58 PM | Số lần xem: 6
Cô đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn "như một trận đông đất" từ kinh nghiệm một chuyến viếng thă...
Ngày đăng: 18/12/2014 05:45 PM | Số lần xem: 6
Những quan chức cao cấp giấu tên cuả Mỹ cho biết là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Toà Thánh đã đóng một vai trò t...
Ngày đăng: 06/11/2014 08:27 AM | Số lần xem: 145
John Callam, quan tòa bang California ở Mỹ từ chối chứng hôn cho các vụ hôn nhân đồng giới và quyết định từ chức....
Ngày đăng: 05/11/2014 07:50 PM | Số lần xem: 162
ĐỨC MẸ đã mở cánh cửa nước Nga theo cách của Mẹ ......
Ngày đăng: 24/09/2014 02:35 AM | Số lần xem: 226
Điểm nổi bật trong những ngày này tại thủ đô Tirana không phải là cờ xí nhưng là các banners khổng lồ với hình...
Ngày đăng: 19/09/2014 02:56 AM | Số lần xem: 311
“Nó công kích tất cả mọi thứ mà chúng ta cho là thiêng liêng và mang lại ơn cứu chuộc; và đưa ra những mối ngu...