Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm khác
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 01/06/2017 02:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
lấy sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay cháu làm dấu đứa đó là anh, kẻo khi sinh ra khó phân biệt đứa nào là em, đứa nào là anh!...
Ngày đăng: 01/06/2017 02:01 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Một kẻ chống Đạo trở lại nhờ Thánh Lễ....
Ngày đăng: 01/06/2017 02:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trong Nhà Thờ có cây Thánh Giá lớn bằng xi-măng, các các bộ muốn hủy bỏ dấu tích Nhà Thờ nên đã cho đập....
Ngày đăng: 01/06/2017 01:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
- Chúng tôi không ăn thực phẩm của vua đâu, cứ cho chúng tôi ăn rau và uống nước lã thôi....
Ngày đăng: 01/06/2017 01:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Ngài chăm sóc chẳng khác nào con ngươi mắt Ngài!” (Dnl 32,10),...
Ngày đăng: 01/06/2017 01:56 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vua mở tiệc thết đãi Uria và phục rượu cho say mèm, có ý cho Uria về với vợ…!...
Ngày đăng: 01/06/2017 01:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nhưng Nabot nhất định không chịu, vì đó là mảnh đất của cha ông để lại,......
Ngày đăng: 01/06/2017 01:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là cả rừng người lập lại : “Chúa Kitô đã sống lại!” làm vang dội cả quảng trường Đỏ....
Ngày đăng: 01/06/2017 01:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tuần lễ sau, ông đi tìm con dao mọi khi vẫn dùng chặt chuối, nhưng.......
Ngày đăng: 01/06/2017 01:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh liền nảy ra sáng kiến xin vào trường câm điếc để học cách diễn đạt qua ngôn ngữ không lời, và anh đã thành công....
Ngày đăng: 22/05/2017 01:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày nọ, đức Phật bận việc trong nhà, sai đệ tử là Annada gác cổng,để đề phòng quỷ sứ đến quấy rầy....
Ngày đăng: 22/05/2017 01:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Cô biết cha mẹ nhất quyết không đồng ý cho cô lập gia đình với người ngoại đạo, ......
Đang hiển thị 61-72 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »