Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm khác
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 23/08/2017 01:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Một hôm, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô......
Ngày đăng: 23/08/2017 01:13 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
suốt thời gian đau bệnh tưởng sẽ bỏ được trầu, thế mà vừa khỏi bệnh bà đã nghĩ đến trầu và xem ra còn nghiện hơn trước...
Ngày đăng: 12/07/2017 06:41 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, ......
Ngày đăng: 12/07/2017 06:40 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ông Naaman lên đường cùng với lá thư và đoàn tùy tùng chở vàng bạc châu báu....
Ngày đăng: 12/07/2017 06:39 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức vua chớ có lầm, thần Ben chỉ bằng đất sét, bọc đồng nên chẳng ăn uống gì....
Ngày đăng: 12/07/2017 06:36 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thế là Giuse bị bán sang Ai Cập làm nô lệ cho gia đình Phutipha, cậu rất cần mẫn và thật thà,......
Ngày đăng: 12/07/2017 06:34 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mỗi lần tìm được vợ, ông lại dẫn cô vào nơi vắng vẻ, lòng kề lòng ông thỏ thỏ tâm sự cùng cô, rồi tặng cho cô nhiều báu vật!...
Ngày đăng: 12/07/2017 06:33 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
- Xin ngài đừng xẻ đôi đứa bé này, tôi xin nhường nó cho bà kia....
Ngày đăng: 12/07/2017 06:32 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Biết được ý định thâm độc của vua cha, Gionathan vội đi gặp Đavid để báo tin :...
Ngày đăng: 12/07/2017 07:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
trau giồi Đức Tin Kitô giáo...
Ngày đăng: 12/07/2017 07:03 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
trau giồi Đức Tin Kitô giáo...
Ngày đăng: 12/07/2017 07:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
học hỏi Đức Tin Kitô giáo...
Đang hiển thị 49-60 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »