Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm Tin Mừng
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 21/11/2015 02:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đám ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen.” ( Kh 1: 7)...
Ngày đăng: 06/11/2015 06:41 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Người ta thường nhìn bên ngoài để đánh giá bản chất, do đó dễ sai lầm; còn Chúa Giêsu lại đánh giá hành động của con người từ bên trong, từ tâm hồn họ...
Ngày đăng: 01/11/2015 08:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Hành động tích cực trong việc yêu thương anh em là : “ Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.”...
Ngày đăng: 23/10/2015 06:26 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Gọi anh ta lại đây!” đó là lệnh Chúa truyền cho tất cả những ai đã tin vào Thiên Chúa. Hãy đem đến với Chúa những ai cần tình thương xót của Ngài....
Ngày đăng: 09/10/2015 07:05 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Tinh thần đạo đức của chàng thanh niên chưa trọn vẹn, còn mang tích cách thụ động, chỉ nhắm đến phúc lợi về tôn giáo cho riêng mình. Anh đã thực hiện giới răn của Chúa là yêu Chúa, nhưng anh lại thiếu sự hành động vì anh em....
Ngày đăng: 03/10/2015 06:35 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Mục đích của hôn nhân giữa người nam và người nữ là tạo nên một cộng đồng sống chung suốt đời. Tự bản tính của hôn nhân là hướng về thiện ích của đôi vợ chồng và về việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Đặc tính chính yếu của hôn nhân là đơn nhất, bất...
Ngày đăng: 27/09/2015 05:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40)...
Ngày đăng: 18/09/2015 07:01 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Sự cao trọng đích thực trong nước Thiên Chúa không phải ở chỗ thống trị người khác, nhưng là làm tôi tớ và phục vụ tha nhân....
Ngày đăng: 12/09/2015 05:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? “ - “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.” (Gc 2:14,17)...
Ngày đăng: 07/09/2015 06:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Xin Chúa mở tai và mắt của tâm hồn chúng ta để biết lắng nghe Lời Ngài, lắng nghe nỗi khổ của tha nhân, để tuyên xưng đức tin, ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa, rao truyền Lời Ngài, và làm chứng về Ngài, để đối thoại, hiệp thông với tha nhân....
Ngày đăng: 29/08/2015 10:45 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.” (Gc 1:21)...
Ngày đăng: 23/08/2015 04:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban cho hết mọi người qua chính cuộc sống của mỗi người, qua sự tự do và ý chí của con người để cho Thiên Chúa hành động...
Đang hiển thị 109-120 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »