Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm Tin Mừng
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 08/12/2017 09:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến....
Ngày đăng: 02/12/2017 02:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng...
Ngày đăng: 24/11/2017 09:58 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Để được chúc phúc, phải tỉnh thức, sẵn sàng và hành động thế nào?...
Ngày đăng: 11/11/2017 01:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD...
Ngày đăng: 04/11/2017 01:28 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD...
Ngày đăng: 28/10/2017 01:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI...
Ngày đăng: 28/10/2017 01:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
BÀI WORD...
Ngày đăng: 27/10/2017 02:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
BÀI WORD...
Ngày đăng: 26/10/2017 04:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
BÀI WORD...
Ngày đăng: 25/10/2017 04:21 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến....
Ngày đăng: 25/10/2017 04:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người....
Ngày đăng: 22/10/2017 12:34 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Nhưng những gì của Xê da và những gì của Thiên Chúa...
Đang hiển thị 37-48 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »