Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm Tin Mừng
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 14/06/2016 02:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”...
Ngày đăng: 05/06/2016 02:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“ Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2:20b)...
Ngày đăng: 28/05/2016 11:14 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Kết thúc Thánh lễ, sau khi nhận bình an của Chúa, từ Thánh Lễ trong nhà thờ, chúng ta lại được sai đi vào thánh lễ ngoài đời bằng lệnh truyền: “ Chính anh em hãy cho họ ăn.”...
Ngày đăng: 21/05/2016 09:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm yêu thương, mầu nhiệm hiệp nhất, mầu nhiệm sự sống. Ba Ngôi Thiên Chúa là mẫu gương yêu thương trong gia đình, ngoài xã hội...
Ngày đăng: 14/05/2016 07:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Để đạt được sự hiệp nhất trong yêu thương, đòi hỏi chúng ta phải dẹp bỏ phân cách, đố kỵ, chia rẽ, đầu óc bè phái cục bộ. Hòa đồng giữa những khác biệt, yêu thương tha thứ chấp nhận tôn trọng nhau là những yêu tố của sự hiệp nhất theo tinh thần của T...
Ngày đăng: 09/05/2016 01:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Đức Giêsu về trời đánh dấu một bước ngoặc trong việc thực hiện kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa. Trước đây, Ngài là người đích thân làm công việc đó; nhưng từ, đây nhiệm vụ ấy lại được truyền giao cho mỗi Kitô hữu và cho Giáo hội qua sự trợ...
Ngày đăng: 30/04/2016 10:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Người Kitô hữu trước hết phải là người tin và yêu mến Thiên Chúa. Để thể hiện tình yêu ấy, chúng ta phải hành động: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.”...
Ngày đăng: 24/04/2016 05:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13: 34)...
Ngày đăng: 17/04/2016 05:28 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Nhiệm vụ mục tử của Giáo Hội vẫn mãi là nhiệm vụ hàng đầu. Nhiệm vu ấy không chỉ dành riêng cho những vị được lãnh bí tích đặc biệt, mà còn là nhiệm vụ của mỗi tín hữu nói chung qua môi trường xã hội và gia đình của mình....
Ngày đăng: 10/04/2016 08:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Tiêu chuẩn hàng đầu mà Chúa cần nơi ông Phêrô là lòng mến của ông....
Ngày đăng: 27/03/2016 07:17 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cl 3, 1-2)...
Ngày đăng: 19/03/2016 02:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Học lấy gương của Chúa Giêsu, chúng ta sẵn sàng chấp nhận đau khổ vì người mình yêu thương. Chính tình yêu của chúng ta đem lại ý nghĩa cho nỗi đau khổ của chúng ta. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu đem lại lòng can đảm, sức mạnh và niềm hy vọng cho tấ...
Đang hiển thị 85-96 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »