Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - TAM THẬP NHI LẬP

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Bài đọc 1 : (Is 40:1-5,9-11).

Bài đọc 2 : (Tt 2:11-14. 3:4-7)

Tin Mừng : (Lc 3:15-16,21-22)

 

Nhận định về những giai đoạn của cuộc đời mình, Đức Không Tử đã viết trong sách Luận Ngữ như sau: “Ngộ thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du cửu” (Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm để phán đoán được mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được, bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ra khỏi khuôn khổ của đạo lý)

 

Sau một thời gian dài ba mươi năm sống ẩn dật với cha mẹ ở Nadarét, đã đến lúc chàng thanh niên Giêsu phải nghĩ đến sứ vụ của mình đã được Chúa Cha ủy thác. Đây là giai đoạn “tam thập nhi lập”.

 

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Ngày chàng thanh niên Giêsu chịu phép rửa cũng giống như ngày lễ mãn khóa, ngày tốt nghiệp trường đời Nadarét, ngày ra mắt với quần chúng. “Sau đó, đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra con”

 

Người ta chịu phép rửa để sám hối và trở về với Thiên Chúa là chuyện đã đành, nhưng Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chẳng vướng tội lỗi, sao lại cũng xin ông Gioan làm phép rửa?

 

Việc Chúa Giêsu nhận phép rửa của ông Gioan đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc đời Đấng Mêsia. Đây là sự khai mở sứ vụ công khai loan báo Tin Mừng cứu độ. Lời của Chúa Cha từ trời phán ra là lời giới thiệu với nhân loại về người Con yêu dấu của Ngài, vì yêu thương nhân loại, đã vâng phục thánh ý của Ngài để xuống trần gian mang thân phận con người. Chúa Giêsu, Con Chúa Cha đã có từ trước muôn đời, đã cùng hằng hữu với Chúa Cha mà qua phép rửa của ông Gioan, Ngài lại nói: “Ngày hôm nay, cha đã sinh con”

 

Đối với những tội nhân thì phép rửa của ông Gioan là cơ hội sám hối quay về với Thiên Chúa để được ơn tha tội, nhưng đối với Chúa Giêsu, khi nhận phép rửa của ông Gioan không phải để được tha tội, nhưng là một tấm gương khiêm tốn nhận biết mình bất toàn để trở về với lòng bao dung của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chịu phép rửa là để đồng hóa thân phận con người nơi địa vị Con Thiên Chúa, là trở nên giống thân phận của con người để từ đó đưa con người lên vị trí làm con cái Thiên Chúa. Muốn trở thành con cái của Thiên Chúa, con người phải nhận ra mình ra người tội lỗi cần sám hối. Tâm tình tự ý thức về thân phận của mình mới giúp chúng ta nhận ra khuyết điểm và hèn yếu của mình. Mãi tự phụ với khả năng, sức lực của mình, con người sẽ không nhận ra yếu kém của mình. Chúa Giêsu chịu phép rửa là bài học dạy chúng ta sống khiêm nhường nhận ra chân giá trị của mình để từ đó phải biết sống như thế nào cho phù hợp.

 

Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc nhớ chúng ta về ngày chúng ta được lãnh nhận phép Rửa tội. Khi lãnh nhận phép rửa tội, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và được mời gọi trở nên những môn đệ của Chúa Giêsu. Đó là ơn gọi làm người Kitô hữu. Ơn gọi ấy hướng chúng ta về một cuộc sống cao cả hơn, trong sạch hơn  và mở rộng khả năng yêu thương và phục vụ người khác.

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi