Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
Ý NGHĨA HÌNH BÌA

F Thánh giá gồm sáu thanh gỗ, ba thanh này chồng lên ba thanh kia tạo hình chữ thập :
-       Sáu thanh gỗ : chỉ về ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá.
-       Ba thanh gỗ chồng chéo thành Thánh Giá: chỉ về ngày Thứ Sáu Tuần Thánh cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng chịu đau khổ để thể hiện tình yêu tuyệt hảo cứu loài người tội lỗi.
-       Hình thập giá : đây là dấu dữ người Roma dùng để lên án tử cho kẻ ác. Nhưng Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng vô tội đã ôm, đã nằm trên nó để biến dữ ra lành, đổi hận thù thành yêu thương, biến chết ra sống.
Nên ngày nay, dấu thập trở thành dấu yêu thương, dấu chỉ nơi có bệnh viện, dấu đoàn người đi cứu hộ.
Chúa Giêsu Phục Sinh đã nói với các Tông Đồ đang sầu khổ thất vọng về Thầy các ông đã bị đóng đinh treo trên thập giá : “Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”                 (Lc 24,25-26) Bởi vì“không đổ máu không có ơn cứu độ” (Dt 9,22).
      F Tấm bánh bẻ ra : Là Thánh Thể Chúa Giêsu. Ngài tự nguyện nộp mình chịu chết vì yêu thương cứu độ loài người theo ý Cha trên trời. Nhưng chỉ ba ngày sau Ngài phục sinh, và ở lại với Hội Thánh của Ngài dưới hình Bánh, Rượu. Ngài là Của Ăn Thật nuôi sống hồn xác dân Ngài tuyển chọn, là đoàn chiên Ngài chăm sóc. Tấm bánh bẻ ra trở thành dấu chỉ Chúa Giêsu Phục Sinh cùng với những người đã nên một với Ngài, phải bẻ nát cuộc đời vì phục vụ Tin Mừng, mới trở thành bánh chia cho đồng loại.
      F Năm con chim cùng ăn một tấm bánh : Bí tích Thánh Thể là của ăn Chúa muốn ban cho muôn dân khắp năm Châu, để chỉ những ai sống nhờ, với, trong Chúa Giêsu Phục Sinh mới có được hiệp nhất trong Chân Lý, trong Chúa Giêsu là Sự Sống. Thánh Phaolô nói : “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1Cr 10,16-17).
      Mầu sắc của năm con chim : Chỉ năm mầu áo lễ (mầu vàng thay cho trắng và hồng).
      F Vòng gai bao trùm các dân tộc năm Châu, vì Adam, Eva bất trung với Chúa, tức khắc gai góc mọc lên (x St 3,18). Đó là dấu chỉ vì tội loài người mà sự dữ liền xuất hiện, vây hãm thống trị nó, nhưng những ai sống Bí tích Thánh Thể thì được Chúa Giêsu ban cho hết ơn này đến ơn khác (x Ga 1,16). Đến như thánh Phaolô nói : “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Nói cách khác, những ai được kếp hợp với Chúa Giêsu, sự dữ phải biến mất, vì Ngài đã thay thế nó bằng vinh quang Phục Sinh của Ngài. Vinh quang ấy được hiểu như “hương thơm của Chúa Kitô xông ra giữa những người được cứu độ và những kẻ phải hư đi” (2Cr 2,15), được diễn tả bằng những tia sáng từ bốn góc Thánh Giá, mỗi góc có bảy tia chỉ bảy Bí tích.
      F Vòng tròn xanh : Chỉ trái đất tràn đầy sự sống nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, đúng như Lời Ngài nói : “Ta đến để cho các ngươi được sống và sống cách dồi dào”                  (Ga 10,10). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: