Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 15/10/2022 03:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI UỐNG NƯỚC TÔI CHO SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHÁT....
Ngày đăng: 09/10/2022 07:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THẾ THÌ CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU...
Ngày đăng: 02/10/2022 05:48 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
KÍNH MẸ MÂN CÔI...
Ngày đăng: 26/09/2022 08:18 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 26/09/2022 05:25 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 25/09/2022 05:32 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ĐỐI DIỆN VỚI SỰ NGHIỆN NGẬP LÀ SỰ KẾT NỐI...
Ngày đăng: 23/09/2022 04:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - Cha Phi...
Ngày đăng: 20/09/2022 06:02 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 20/09/2022 05:57 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 20/09/2022 05:57 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 20/09/2022 05:57 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 18/09/2022 06:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI TRUNG TÍN TRONG VIỆC RẤT NHỎ, SẼ TRUNG TÍN TRONG VIỆC LỚN...