Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 21/12/2022 05:06 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 21/12/2022 05:05 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 18/12/2022 06:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHỈ CÓ THIÊN CHÚA MỚI CỨU CHÚNG TA...
Ngày đăng: 11/12/2022 04:55 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VUI LÊN NÀO, HỠI ĐỒNG KHÔ CỎ CHÁY...
Ngày đăng: 04/12/2022 05:44 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 28/11/2022 04:44 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 23/11/2022 06:11 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 15/11/2022 08:18 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 12/11/2022 05:47 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 07/11/2022 04:47 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 06/11/2022 04:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HỌ LÀ CON CÁI CỦA SỰ SỐNG LẠI...
Ngày đăng: 05/11/2022 06:41 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...