Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 19/08/2022 04:20 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 19/08/2022 04:18 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 12/08/2022 09:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HỠI ĐOÀN CHIÊN NHỎ BÉ, ĐỪNG SỢ!...
Ngày đăng: 10/08/2022 07:17 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 31/07/2022 02:59 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VIDEO...
Ngày đăng: 28/07/2022 08:45 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 24/07/2022 04:47 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
Anh em cứ xin thì sẽ được ; cứ tìm thì sẽ thấy....
Ngày đăng: 21/07/2022 07:04 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 19/07/2022 07:56 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 18/07/2022 10:15 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
KỶ NIỆM 8 NĂM HỒNG ÂN CHA AUGUSTIN PHI - TẠ ƠN CHÚA VÀ ĐỨC MẸ...
Ngày đăng: 17/07/2022 11:21 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 17/07/2022 06:11 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI ĐÃ BAN CON MỘT...