Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 14/07/2024 03:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 12/07/2024 05:50 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 16/06/2024 07:10 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 16/06/2024 07:08 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 10/06/2024 01:54 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 09/06/2024 05:59 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 06/06/2024 04:24 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 06/06/2024 04:23 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
english mass...
Ngày đăng: 02/06/2024 06:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 30/05/2024 09:50 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 12/05/2024 06:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 12/05/2024 06:28 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...