Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 25/09/2022 05:32 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ĐỐI DIỆN VỚI SỰ NGHIỆN NGẬP LÀ SỰ KẾT NỐI...
Ngày đăng: 23/09/2022 04:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - Cha Phi...
Ngày đăng: 20/09/2022 06:02 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 20/09/2022 05:57 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 20/09/2022 05:57 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 20/09/2022 05:57 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 18/09/2022 06:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI TRUNG TÍN TRONG VIỆC RẤT NHỎ, SẼ TRUNG TÍN TRONG VIỆC LỚN...
Ngày đăng: 11/09/2022 07:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA...
Ngày đăng: 09/09/2022 01:44 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 06/09/2022 06:39 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 28/08/2022 06:16 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG ; AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN...
Ngày đăng: 21/08/2022 05:20 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...