Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 12/06/2022 05:10 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
NHỮNG GÌ CHÚA CHA CÓ ĐỀU LÀ CỦA THẦY...
Ngày đăng: 06/06/2022 10:35 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 01/06/2022 02:46 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 31/05/2022 02:58 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA ĐẾN VỚI TÔI THẾ NÀY!...
Ngày đăng: 30/05/2022 09:03 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 29/05/2022 06:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
NGƯỜI ĐƯA TAY CHÚC LÀNH VÀ NGƯỜI ĐƯỢC RƯỚC LÊN TRỜI....
Ngày đăng: 26/05/2022 08:36 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 23/05/2022 08:55 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 22/05/2022 05:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
adio - cha Phi...
Ngày đăng: 19/05/2022 07:55 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 18/05/2022 09:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 16/05/2022 07:58 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO CHA PHI...