Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 01/08/2021 06:38 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA GIÊSU LÀ MANNA TRƯỜNG SINH...
Ngày đăng: 28/07/2021 09:53 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LỜI CHÚA VÀ CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ LÀ KHO BÁU VÀ NGỌC QUÝ...
Ngày đăng: 27/07/2021 09:54 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA GIÊSU LÀ NGƯỜI GIEO GIỐNG TỐT...
Ngày đăng: 26/07/2021 08:35 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CÔNG ĐỨC CÁC NGÀI KHÔNG CHÌM VÀO QUÊN LÃNG...
Ngày đăng: 26/07/2021 08:33 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
BÀI GIẢNG CHA PHI...
Ngày đăng: 25/07/2021 05:44 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - bài giảng cha Phi...
Ngày đăng: 24/07/2021 10:36 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VIDEO - CHA PHI...
Ngày đăng: 23/07/2021 09:59 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VIDEO - CHA PHI...
Ngày đăng: 22/07/2021 09:58 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - CHA PHI...
Ngày đăng: 20/07/2021 06:49 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI NGHE LỜI THIÊN CHÚA VÀ ĐEM RA THỰC HÀNH LÀ MẸ TÔI VÀ ANH EM TÔI...
Ngày đăng: 20/07/2021 06:42 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA GIÊSU LÀ GIÔNA MỚI GIẢNG TIN MỪNG CỨU ĐỘ ...
Ngày đăng: 18/07/2021 08:23 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LỄ CHÚA CỨU THẾ...