Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 08/02/2023 04:15 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 07/02/2023 04:31 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 05/02/2023 07:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 05/02/2023 05:44 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ÁNH SÁNG CỦA ANH EM PHẢI CHIẾU GIÃI TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ....
Ngày đăng: 01/02/2023 05:45 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 09/01/2023 09:36 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 08/01/2023 09:19 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 23/12/2022 07:45 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 21/12/2022 05:06 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 21/12/2022 05:05 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 18/12/2022 06:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHỈ CÓ THIÊN CHÚA MỚI CỨU CHÚNG TA...
Ngày đăng: 11/12/2022 04:55 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VUI LÊN NÀO, HỠI ĐỒNG KHÔ CỎ CHÁY...