Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 18/05/2022 09:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 16/05/2022 07:58 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO CHA PHI...
Ngày đăng: 15/05/2022 09:32 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 11/05/2022 08:57 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 10/05/2022 01:23 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 08/05/2022 05:53 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CON CHIÊN TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI...
Ngày đăng: 05/05/2022 10:22 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 02/05/2022 05:00 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
NÀY ANH SIMON, CON ÔNG GIOAN, CON CÓ MẾN THẦY KHÔNG?...
Ngày đăng: 29/04/2022 05:36 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHA PHI...
Ngày đăng: 29/04/2022 12:51 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ENGHLISH MASS...
Ngày đăng: 27/04/2022 05:52 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 27/04/2022 03:52 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...